Szukasz zatrudnienia? Program Animator Pracy jest dla Ciebie!
access_time 2016-08-25 08:00:00
W projekcie mogą wziąć udział osoby pozostające bez pracy, mieszkające w Małopolsce. Organizatorzy - ZA DARMO - oferują m.in.: przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy, warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne), szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe), 3-miesięczne płatne staże zawodowe, a nawet zwrot kosztów dojazdu.

W programie mogą wziąć udział osoby, które:

  • pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo),
  • zamieszkują powiat: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimskim, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski lub dąbrowski
  • mają 30 lat i więcej
  • należą do co najmniej jednej z grup:
  • osób powyżej 50 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • osób o niskich kwalifikacjach,
  • kobiet

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Informacje na temat zapisów i szczegóły projektu można uzyskać na stronie internetowej www.animator.edu-it.com.pl oraz w Biurze Projektu:

ul. Graniczna 8A, 33-100 Tarnów

tel. 14 692 49 77; 733 339 337

e-mail: animator.edu@gmail.com

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A