Spada liczba wypadków drogowych w Polsce (Artykuł sponsorowany)
access_time 2016-12-20 09:38:00
Policyjne statystyki wskazują, że liczba wypadków drogowych w Polsce systematycznie spada. W roku 2015 policja odnotowała ich 2269 mniej. Dodatkowo zginęło w nich o 298 osób mniej niż w roku 2014, a liczba rannych zmniejszyła się aż o 3088 osób. Są to wyniki obiecujące, wskazujące że polscy kierowcy są coraz ostrożniejsi i odpowiedzialniejsi.

Kary odstraszają piratów

Media dość często donoszą o piratach drogowych, którzy nie liczą się ze zdaniem policji i nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego. Często jeżdżą po ulicach miast, przekraczając prędkość o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a następnie chwaląc się wykonanymi w tym czasie filmikami. Na szczęście, jest to bardzo niewielki odsetek polskich kierowców, gdyż większość kierujących w Polsce przestrzega zasad bezpiecznej jazdy. Brawura i jazda po spożyciu alkoholu spotykają się z coraz mniejszą społeczną akceptacją, co prowadzi do tego, iż sami kierowcy piętnują piatów. Wykorzystują w tym celu te same wideorejestratory co piraci drogowi, np. urządzenia sprzedawane na https://www.visiontrack.com/

Dodatkowo piraci drogowi, których nie stać na płacenie licznych mandatów i prowadzenie sporów w sądzie, ściągają nogę z gazu z powodu zaostrzenia kar dla nieprawidłowo jeżdżących kierowców. Wysokie mandaty oraz możliwość szybkiego utracenia prawa jazdy na wiele lat skutkują realną poprawą bezpieczeństwa na drogach.

Policja zwiększyła ponadto liczbę rutynowych kontroli drogowych, w tym kontroli przeprowadzanych w okresie Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Wielkanocy czy Wszystkich Świętych. Wyjeżdzający w tym okresie muszą się liczyć z tym, że w każdej chwili mogą zostać skontrolowani pod względem trzeźwości oraz sprawności pojazdu, co zwiększa u nich poczucie odpowiedzialności.

Kierowcy będą coraz ostrożniejsi?

Policja oraz odpowiednie ministerstwa prowadzą kampanie społeczne mające na celu zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kampanie zachęcające do zmniejszenia prędkości czy też zatrzymywania się przed przejazdem kolejowym znacząco podniosły świadomość polskiego społeczeństwa co do konsekwencji łamania przepisów. Badania wykazują, że kampanie te największy wpływ miały na najmłodszych odbiorców, czyli dzieci. Z tego powodu można przypuszczać, że liczba wypadków drogowych w ciągu kolejnej dekady nadal będzie maleć. Działania edukacyjne mają na celu dotarcie głównie do najmłodszych kierowców oraz do przyszłego pokolenia prowadzących pojazdy silnikowe, co sprawia, że efekty kampanii w założeniu są długofalowe.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A