Sprawdzasz WSIiZ w rankingach szkół? Szukaj w czołówce
access_time 2017-06-18 15:14:00
Wysokie miejsca rzeszowskiej WSIiZ w corocznych rankingach umacniają jej silną pozycję na mapie polskich szkół wyższych. Które z mocnych stron WSIiZ przekonają tegorocznych maturzystów do studiowania na tej uczelni?

WSIiZ to skuteczność

Dbałość uczelni o poziom i jakość kształcenia przekłada się na dobry start jej absolwentów na rynku pracy. Zgodnie ze światowym rankingiem U-Multirank w edycji na rok akademicki 2017/2018 WSIiZ otrzymała ocenę bardzo dobrą w kategorii liczby absolwentów I i II stopnia, którzy znajdują zatrudnienie w regionie. Tę dobrą tendencję potwierdza wynik pierwszego ministerialnego badania losów absolwentów polskich uczelni, który wskazuje, że absolwenci WSIiZ najkrócej na Podkarpaciu, bo zaledwie w 1,5 miesiąca od ukończenia studiów, znajdują pracę.

WSIiZ to innowacyjne rozwiązania

Do plasowania się WSIiZ w czołówkach rankingów przyczyniają się komfortowe warunki studiowania, w tym rozbudowana i nowoczesna infrastruktura. Ponad 80 laboratoriów dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych, w tym laboratorium hodowli komórek, studio telewizyjne czy jaskinia 3D, umożliwiają studentom kształcenie się i rozwój pasji w wielu dziedzinach. Wygoda studiowania na WSIiZ to również możliwość załatwiania większości spraw bieżących związanych ze studiami przez internet.

WSIiZ to doskonała kadra

Atutem uczelni jest kadra naukowa. Publikacje naukowe, wysoki współczynnik cytowania i zdobywanie kolejnych tytułów naukowych pracowników WSIiZ przekładają się na wyniki w rankingach. Zgodnie z wynikami U-Multiranku 2017/2018 WSIiZ otrzymała najwyższą kategorię A w obszarze badania naukowe (m.in. za liczbę osiągnięć naukowych i osób po doktoracie w stosunku do liczby pracowników pełnoetatowych). W rankingu „Perspektyw” 2016 pod względem działalności naukowej, WSIiZ znalazła się w pierwszej trójce ocenianych uczelni.

WSIiZ to międzynarodowy klimat

We WSIiZ uczy się blisko 2000 studentów z 31 krajów świata. Uczelnia prowadzi kształcenie na kierunkach anglojęzycznych, w tym na elitarnym, jedynym w kraju kierunku Zarządzanie Lotnictwem (Aviation Management). Postawienie na wielokulturowość środowiska akademickiego zostało uznane za mocny punkt uczelni. W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2016 WSIiZ otrzymała wysoką ocenę w kategorii umiędzynarodowienie – na 70 badanych jednostek uczelnia zajęła 6 miejsce. Podobny sukces WSIiZ odniosła w rankingu U-Multirank 2017/2018 – w kategoriach liczby obcojęzycznych programów studiów oraz umiędzynarodowienia kadry uzyskała wysoki wynik dobry (kategoria B), znacznie wyprzedzając UW, UJ czy UAM.

Dołącz do nas! wsiz.rzeszow.pl

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A