Już jutro dyskusja o tarnowskiej kulturze
access_time 2017-07-24 08:45:00
Chcesz podzielić się z innymi swoją opinią na temat kultury w mieście? Przyjdź na spotkanie i powiedz, co sądzisz. Już w najbliższy wtorek, 25 lipca, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Goldhammera 3, odbędzie się otwarte spotkanie będące jednym z elementów opracowywanej właśnie diagnozy stanu kultury w Tarnowie. Debata rozpocznie się o godz. 15:00.

Badanie jest wykonywane przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa. Jego celem jest ocena stanu i perspektywy rozwoju sektora kultury w Tarnowie ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury, wydarzeń kulturalnych w mieście oraz oferty edukacyjnej instytucji kultury. Po przeprowadzeniu wszystkich rozmów i opracowaniu ankiety przygotowany zostanie raport opisujący stan tarnowskiej kultury.

Opracowanie dokumentu to działania polegające na analizie danych statystycznych, badaniu kwestionariuszowym oraz cyklu spotkań, dyskusji grupowych pozwalających na poznanie opinii dotyczących działalności instytucji kultury, oczekiwań i potrzeb w zakresie miejskiej oferty kulturalnej oraz możliwych kierunków rozwoju kultury w Tarnowie.

Do tej pory przeprowadzono już ankietę wśród mieszkańców miasta i rozmawiano z przedstawicielami różnych środowisk. Teraz chcemy poznać osobiście opinię mieszkańców.

Źródło: www.tarnow.pl

FOT. Przemysław Sroka

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A