Konsultacje społeczne w Szczucinie
access_time 2018-03-20 02:29:00
W czwartek 1 marca w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat problemów społecznych występujących na terenie Gminy Szczucin. Głównym tematem konsultacji był problem samobójstw wśród młodzieży. Spotkanie zostało zainicjowane przez Komendanta Komisariatu Policji w Szczucinie podinsp. Bogumiła Jedynaka przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Szczucin. Uczestniczyli w nim min. Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Andrzej Gorzkowicz, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Szczucinie, dyrektorzy szkół, psychologowie, nauczyciele, przedstawiciele instytucji zajmujących się profilaktyką oraz duchowieństwa.

Jednym z zaproszonych prelegentów był  profesor nadzwyczajny Politechniki Rzeszowskiej, doktor habilitowany socjologii Eugeniusz Moczuk, zatrudniony w Katedrze Nauk Humanistycznych  na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Wystąpienie Pana profesora było teoretycznym wprowadzeniem do problematyki suicydologii.

Swoje  wystąpienie min. na temat ”powiązania samobójstw nastolatków z zagrożeniami płynącymi z sieci,” miała również mł.asp. Agata Bulwa policjant z zespołu ds. wykroczeń nieletnich i patologii Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej a także kom. Witold Łopata Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Po wystąpieniach prelegentów nastąpiła dyskusja między wszystkimi uczestnikami dotycząca omawianego problemu.

Zgodnie uznano, że poruszana w trakcie spotkania problematyka wpisuje się do aktualnych potrzeb lokalnej społeczności i wymaga kontynuowania w przyszłości w celu zminimalizowania lub wyeliminowania tego problemu.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A