Nowe obiekty sportowe na początek roku szkolnego w Wojniczu
access_time 2019-09-03 10:09:00
Podczas powiatowej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu, oddano do użytku nowe boisko wielofunkcyjne i siłownię plenerową. Inwestycję sfinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, Powiat Tarnowski i gmina Wojnicz.

- Dążymy do tego, aby przy wszystkich naszych szkołach powiatowych powstawały wielofunkcyjne, bezurazowe obiekty sportowe, służące młodzieży do realizacja zajęć sportowych i wychowania fizycznego, ale i do rekreacji - mówił starosta tarnowski Roman Łucarz.

Dyrektor ZSLiT Agnieszka Kapek podkreślała z kolei, że oddanie do użytku tych obiektów jest dobrą wiadomością przede wszystkim dla uczniów klas pierwszych. - Mamy osiem klas pierwszych w tym roku, jest to ponad 200 uczniów.

Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym także dla mieszkańców Wojnicza i gminy. Całościowy koszt inwestycji wyniósł 600 tys. 300 tys. pochodziło z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki, po 150 tys. dołożyły samorządy Powiatu Tarnowskiego i gminy Wojnicz. - Gdy otrzymaliśmy od zarządu powiatu propozycję dokonania takiego montażu finansowego, oczywiście wyraziliśmy zainteresowanie. Dzięki tej współpracy mieszkańcy Wojnicza zyskują nowoczesne obiekty sportowe na terenie miasta - wyjaśnia burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk.

Oprócz boiska wielofunkcyjnego, dzięki zaangażowaniu środków powiatu i gminy oraz pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z programu Otwarte Strefy Aktywności, przy ZSLiT w Wojniczu powstała także siłownia plenerowa. Obiekt jest wyposażony m.in. w urządzenia siłowe, stół szachowy, panel edukacyjny, urządzenia komunalne. Koszt siłowni wyniósł 50 tys. zł. Dofinasowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki pokryło 50% kosztów budowy strefy. Pozostałą sumę, w równych częściach, sfinansował Powiat Tarnowski i gmina Wojnicz.

- To ważne wydarzenie dla szkoły i społeczności lokalnej - stwierdził poseł Michał Wojtkiewicz, który był gościem inauguracji. - Mam satysfakcję, że mogę wspierać realizację takich przedsięwzięć. Pan Starosta, burmistrzowie i wójtowie składają wnioski, a ja staram się pomagać, aby zostały pozytywnie rozpatrzone w ministerstwach - dodaje poseł.

Fot. Mateusz Niemczura

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A