Rusza kolejny etap rozbudowy cmentarza w Klikowej
access_time 2019-09-13 03:07:00
Cmentarz w Klikowej zostanie ogrodzony, na terenie nekropolii przebudowane będą istniejące alejki. To kolejny etap rozbudowy największego cmentarza w mieście. Inwestycja ta ma zostać ukończona w drugiej połowie listopada i kosztować ponad 220 tys. złotych.

Oprócz montażu ogrodzenia, inwestycja polegać będzie na niwelacji terenu i przebudowie ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 4 metrów oraz chodników o szerokości 2 metrów. Niezbędne będą prace dotyczące dostosowania studzienek kanalizacyjnych i drenarskich oraz kratek ściekowych do poziomu przebudowanych alejek. Zostaną też podniesione słupy oświetleniowe.

Cmentarz w Klikowej ma obejmować docelowo 23 hektary, z czego zagospodarowywane są obecnie cztery. Dla porównania, nekropolia w Mościcach liczy niespełna 9 hektarów, lecz nie ma możliwości jej rozbudowy. – Tylko na cmentarzu w Klikowej są nowe miejsca do pochówków, dlatego w ciągu najbliższych lat planowane są inwestycje polegające na rozbudowie o kolejne kwatery – mówi Maria Wójcik, dyrektorka Miejskiego Zarządu Cmentarzy. Obecnie na cmentarzu w Klikowej spoczywa ponad 1500 osób, na terenie nekropolii znajduje się 2300 miejsc pod pochowania.

We wtorek wyłoniono w przetargu wykonawcę tej inwestycji. Prace budowlane przeprowadzi  firma AD-BUD z Koszyc Wielkich. Po podpisaniu umowy ma na to dwa miesiące, co oznacza, że rozbudowa ma być zakończona w drugiej połowie listopada.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A