Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach
access_time 2019-10-31 20:02:00
W piątek 1 listopada w rejonie tarnowskich cmentarzy zostanie zmieniona organizacja ruchu na niektórych ulicach. Wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe i miejsca z zakazem zatrzymywania się lub postoju, na niektórych dwukierunkowych ulicach wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu.

Pojawią się również zakazy ruchu i zakazy wjazdu - nie dotyczące autobusów komunikacji publicznej, taksówek i mieszkańców zamkniętych odcinków ulic – oraz oznakowane zostaną objazdy do cmentarzy. Zarząd Dróg i Komunikacji apeluje do kierowców o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowania i ograniczanie prędkości jazdy, jak również o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem policjantów i strażników miejskich. Zwraca się również z apelem do pieszych o zachowanie ostrożności w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów, przekraczanie jezdni w miejscach dozwolonych - z zachowaniem szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po placu budowy skrzyżowania ulic Spokojnej i Krzyskiej – oraz dostosowywanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

ORGANIZACJA RUCHU OBOWIĄZUJĄCA 1 LISTOPADA W GODZ. 6-23

 

CMENTARZ KRZYŻ

 

- ul. Krzyska

- jeden kierunek od ul. Spokojnej do al. Matki Bożej Fatimskiej z zastrzeżeniem dopuszczenia ruchu w obu kierunkach dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji nr 2-62.

- prawostronny zakaz zatrzymywania się od ul. Spokojnej i obustronny zakaz zatrzymywania się od pętli w stronę ul. M. B. Fatimskiej.

- zamknięty dla ruchu plac do zawracania (pętla autobusowa) – obowiązuje od 31.10. godz. 22 do 2.11. godz. 14.30.

- możliwość parkowania na ul. Krzyskiej po lewej stronie od ul. Spokojnej do pętli.

 

- ul. Spokojna - odcinek między ul. Nowodąbrowską, a ul. Krzyską

- parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej.

- zakaz skrętu w lewo z ul. Spokojnej w ul. Nowodąbrowską (relacje tylko prosto w ul. Błonie i w prawo

  w ul. Nowodąbrowską do centrum).

- wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Nowodąbrowska/Błonie/Spokojna.

 

- ul. Spokojna - odcinek od al. Piaskowej do ul. Krzyskiej

- parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej.

- sygnalizacja świetlna ulic Krzyska/Spokojna pozostaje włączona z zastrzeżeniem ewentualnej konieczności jej wyłączenia zgłoszonym przez policję.

 

- ul. Dwernickiego nieprzejezdna (zamknięcie skrzyżowania z ul. Spokojną).

 

- dodatkowe miejsca postojowe

na ulicy Krzyskiej - lewostronny od ul. Spokojnej do pierwszego parkingu przycmentarnegoi pętli autobusowej.

na ulicy Spokojnej – jezdnia południowa - parkowanie skośne

Do wykorzystania parkingi przed Centrum Handlowym ECHO oraz przed budynkiem MPEC.

 

CMENTARZ KLIKOWA

 

- ul. Zagumnie

- jeden kierunek od ul. Ks. Bajdy na wschód do ul. Klikowskiej i zakaz postoju po prawej stronie.

- zakaz zatrzymywania się na dwukierunkowym odcinku ul. Zagumnie (od ul. Bajdy do łącznika z ul. Klikowską).

 

- ul. Bajdy

- obustronny zakaz zatrzymywania się na całej ulicy.

 

 

CMENTARZ MOŚCICE

 

- ul. Czarna Droga

- jeden kierunek ruchu od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida z dopuszczeniem parkowania skośnego i zakazami zatrzymywania się.

 

- ul. Zielna

- jeden kierunek ruchu od ul. Vetulani do ul. Skotnik.

 

- ul. Zaciszna

- wyłączenie całej ulicy z ruchu pojazdów z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji.

- zakaz zatrzymywania się na zachodniej stronie ulicy.

 

- ul. Racławicka

- wyłączenie ulicy z ruchu na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Zacisznej z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji.

 

- ul. Burkiewicza

- wyłączenie ulicy z ruchu na odcinku od ul. Tenerowicza/Grochowskiej do ul. Zacisznej z dopuszczeniem komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji.

 

- parking przycmentarny i pasy postojowe wyznaczone po południowej i północnej stronie ul. Czarna Droga. Wjazd od strony ul. Zbylitowskiej.

 

Do wykorzystania parking przed pawilonem handlowym TSS „Dąbrówka” przy Czarnej Drodze.

 

CMENTARZ PARAFIALNY UL. LWOWSKA (organizacja ruchu obowiązuje w dniach 1-3 listopada w godz. 6-23)

 

- ul. Szara

- jeden kierunek wjazdu drogą do parkingu przycmentarnego i jednokierunkowy wyjazd.

 

Do wykorzystania parking przed szpitalem św. Łukasza (tylko 1 listopada).

 

 

CMENTARZ STARY

 

- ul. Tuchowska

- jeden kierunek od ul. Narutowicza do ul. Małeckiego

- parkowanie skośne na całej długości ul. Tuchowskiej po stronie zachodniej wzdłuż muru cmentarza.

- zakaz zatrzymywania się po stronie wschodniej ul. Tuchowskiej.

 

- ul. Małeckiego

- obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości ulicy (do ul. Wspólnej).

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A