Zmarł Mieczysław Korczak
access_time 2021-09-07 09:15:00
W wieku 100 lat zmarł Mieczysław Korczak - lekarz dentysta, pułkownik Armii Krajowej, Honorowy Obywatel Miasta Tarnowa.

Pułkownik Mieczysław Korczak urodził się 9 stycznia 1921 roku w  Połańcu, gdzie mieszkał do ukończenia szkoły powszechnej. W  wieku 14 lat wyjechał z  rodziną do Warszawy i  rozpoczął naukę w  szkole średniej. Przerwał ją wybuch drugiej wojny światowej, stąd też egzamin maturalny zdał na tajnych kompletach w  1941 roku. Równocześnie od szesnastego roku życia pracował w  gabinecie stomatologicznym znanego warszawskiego lekarza, doktora Stolarskiego, gdzie oprócz pracy technika dentystycznego wykonywał pracę asystenta przy fotelu dentystycznym. Doktor Stolarski widział w  nim duży talent, uczył go jak leczyć i  usuwać zęby, a  także jak szyć i  opatrywać rany. Umiejętności te bardzo przydały mu się, gdy w  1942 roku rodzina wróciła do Połańca, a  młody Mieczysław wstąpił do oddziału Armii Krajowej „Jędrusie”. W  oddziale nosił pseudonimy „Dentysta” oraz „Zagorzujko”. W  trakcie jednej z  akcji został ranny w  nogę, z  której odłamek usunięto dopiero po 50 latach. Podczas wojny był ścigany przez gestapo, a  następnie przez NKWD. W  latach powojennych był natomiast trzy razy aresztowany, przesłuchiwany i  torturowany przez komunistów.

Po wojnie ukończył studia stomatologiczne na Akademii Medycznej w  Łodzi i  w 1951 roku przyjechał do Tarnowa, gdzie wraz z  żoną Janiną wychowywał trójkę dzieci. Przez dziesięć lat pracował w  ośrodku zdrowia w  Mościcach, a  w latach 1962-1992 kierował powiatową i  wojewódzką poradnią stomatologiczną w  Tarnowie, będąc równocześnie wojewódzkim i  krajowym specjalistą w  dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Brał również czynny udział w  działalności Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, zakładając gabinety stomatologiczne w  większości szkół w  Tarnowie i  regionie tarnowskim.

Przeżycia wojenne oraz późniejsze prześladowania przez władzę komunistyczną stały się tematem napisanych przez niego książek: „Życie na włosku” oraz „Życie na włosku – Bis”, a  także licznych artykułów publikowanych w  „Tarnowskich Azotach”, „Gońcu Staszowskim”, „Zeszytach Połanieckich” oraz w  „Merkuriuszu Połanieckim”. Był również jednym z  redaktorów „Odwetu”, okupacyjnej gazety wydawanej przez założyciela oddziału „Jędrusie”, Władysława Jasińskiego.

Po latach jego działalność wojenna i  zawodowa została uhonorowana wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyżem Partyzanckim AK oraz Medalem Solidarności. W  kwietniu 2018 roku wręczono mu honorowe obywatelstwo Tarnowa, w  tym samym roku, w  przeddzień setnej rocznicy odzyskania przez nasze miasto niepodległości, uhonorowany został Szablą Niepodległości.

źródło: UM Tarnów

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821