Jakub Kwaśny odwołany ze stanowiska dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu. Padły poważne zarzuty
access_time 2023-09-21 11:44:00
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, dr Jakub Kwaśny stracił stanowisko dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu. Wraz z nim odwołany został dr hab. Piot Buła, prof. UEK i prorektor ds. współpracy. Jakub Kwaśny jest zaskoczony własną dymisją, a całą sprawę wiąże z rozpoczynającą się na UEK kampanią wyborczą. "Odmówiłem przyjęcia przygotowanego dla mnie odwołania. Sprawiedliwości będę dochodził przed niezawisłym sądem" - zapowiedział.

W środę, 20 września, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podjął decyzję o dymisji dwóch osób pełniących funkcje w uczelni: dra hab. Piotra Buły, prof. UEK - prorektora ds. współpracy oraz dra Jakuba Kwaśnego - dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu.

"Decyzja ta podyktowana została istotnymi wątpliwościami związanymi z prawidłowością działań podejmowanych przez Prorektora oraz Dyrektora KSB w zakresie wydatkowania środków publicznych i nieprawidłowości w zawieraniu umów cywilno-prawnych" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej uczelni.

"Niezwłocznie po rozpoznaniu możliwości zaistnienia niniejszych praktyk rozpoczęta została kontrola, o czym zostali poinformowani Członkowie Rady Uczelni, którzy to podzielili stanowisko Rektora w wyciągnięciu konsekwencji służbowych" - informuje UEK.

W komunikacie przekazano również, że aktualnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności, w jakich mogło dojść do nieprawidłowości. Jak podano, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami kontroli, główne zastrzeżenia dotyczą umów zawieranych przez odwołanych pracowników uczelni, w których występują oni nawzajem w rolach zleceniobiorcy bądź osoby działającej za zleceniodawcę tj. uczelnię w zakresie działań zbieżnych z obowiązkami w ramach pełnionych funkcji.

"Złożone przez odwołanych pracowników - na prośbę Rektora - stanowiska nie wyjaśniają powstałych zastrzeżeń. W kontrolowanym okresie tj. od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2023 roku łącznie zidentyfikowano 67 umów zawartych pomiędzy tymi dwoma osobami, z czego zastrzeżenia co do zakresu zgłoszono do 29 z tych umów. Ich łączna kwota to ponad 219 tysięcy złotych. W zależności od ostatecznych wyników oceny prawnej będziemy informować o podjęciu dalszych kroków prawnych - napisano w komunikacie.

Kwaśny: "Kampania wyborcza na UEK ruszyła!"

Jakub Kwaśny oświadczył, że odmówił przyjęcia odwołania i zapowiedział, że sprawiedliwości będzie dochodził przed sądem. Uważa, że decyzja rektora jest niemerytoryczna i bezprawna. Przekonuje też, że cała ta sprawa ma związek z rozpoczynającą się na UEK kampanią wyborczą.

"Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, zaś „utrata zaufania” oraz „rzekome utrudnianie kontroli” która jeszcze się formalnie nie rozpoczęła, są tylko pretekstem dla działań Pana Rektora rozpoczynających kampanię wyborczą na Uczelni. Dziwnym trafem, dzisiejsza próba odwołania następuje po tym, gdy szczerze zakomunikowałem Panu Rektorowi, iż nie poprę go w wyborach i w jego działaniach skierowanych przeciwko mojemu bezpośredniemu przełożonemu - prorektorowi ds. współpracy prof. UEK dr hab. Piotrowi Bule. Konsekwencją tych zdarzeń jest zapowiedziana kontrola w kierowanej przeze mnie jednostce, a w tej chwili odwoływanie mnie z funkcji dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu" - napisał na swoim profilu facebookowym Jakub Kwaśny

"Moje zdziwienie budzi, że w roku wyborczym na Uczelni, rozpoczyna się walkę o reelekcję wciągajac do bieżącej walki wzorowo działającą jednostkę, która długo budowała swoją reputację, zdobyła partnerów instytucjonalnych w Polsce i na świecie oraz posiada jedyną liczącą się międzynarodową akredytację w całym UEK! Osoba, która publicznie mówi o obronie zasad praworządności, sama powinna postępować zgodnie z tym co głosi publicznie, a tak nie jest!" - stwierdził.

W tym kontekście protestacyjne występowanie Rektora Mazura z Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy prezydencie RP, i motywowanie tego troską o stan demokracji i praworządności w Polsce, „brakiem akceptacji dla procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawach zbudowanych ze stabilnych instytucji państwa”, uznać trzeba za czczy gest, nie mający żadnego odzwierciedlenia we własnych czynach. Oczywiście prawem Rektora jest powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek administracyjnych na Uczelni. Jednak wszystko musi odbywać się w granicach prawa i z jego poszanowaniem. Odmówiłem przyjęcia przygotowanego dla mnie odwołania. Sprawiedliwości będę dochodził przed niezawisłym sądem" - oznajmił Kwaśny.

Jakub Kwaśny podkreślił też, że Krakowska Szkoła Biznesu kształci na wysokim poziomie i "zbiera same przychylne opinie zarówno pracodawców jak i absolwentów". "Nie bez znaczenia jest również to, że przynosi dzięki temu z roku na rok wysokie dochody do budżetu Uniwersytetu. Gdyby nie wypracowane w Szkole środki finansowe za rok 2022 - Uczelnia, byłaby drugi rok z rzędu na minusie - zaznaczył.

ac / fot. archiwum

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821