Ponad 15 tysięcy podpisów pod petycją w obronie lekcji religii w szkołach
access_time 2024-02-20 13:27:00
Ponad 15 tysięcy osób podpisało już petycję do minister edukacji Barbary Nowackiej przeciwko zapowiedziom zmian dotyczących nauki lekcji religii/etyki w szkołach. Jej autorki - dwie katechetki z diecezji tarnowskiej, chcą utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów. Nie zgadzają się też na wyłączenie ocen z religii lub etyki ze średniej.

Wiele emocji wywołują zapowiedzi zmian w organizacji lekcji religii w szkołach. Nowa minister edukacji Barbara Nowacka chce m.in., żeby oceny z tego przedmiotu nie wliczały się do średniej i usunięto je ze świadectwa. Zmiany te miałyby obowiązywać od nowego roku szkolnego. Przeciwko takim rozwiązaniom protestuje episkopat, ale też świeccy katecheci z diecezji tarnowskiej. Dwie nauczycielki religii napisały petycję do szefowej resortu edukacji, pod którą podpisało się już ponad 15 tysięcy osób.

"W imieniu środowiska nauczycieli religii i innych środowisk wychowawczych zwracamy się z prośbą o niewprowadzanie zmian w prawie prowadzących do niewliczania ocen z przedmiotów religia/etyka do średniej ocen końcoworocznych, uzyskiwanych przez uczniów szkół podstawowych i średnich oraz utrzymania dotychczasowego wymiaru godzin z tych przedmiotów" - napisały przedstawicielki świeckich katechetów diecezji tarnowskiej.

Według nich ocena z religii/etyki powinna pozostać na świadectwie, ponieważ stanowi "odzwierciedlenie wysiłku ucznia włożonego w zdobywanie wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu", ocena z religii/etyki powinna być też wliczana do średniej ocen ucznia.

"Ponadto ocena pełni rolę motywacyjną i informacyjną, dlatego mamy obowiązek bronić prawa uczniów do jej posiadania oraz wliczania do średniej ocen. Również ocena z religii/ etyki, zgodnie z podstawą programową, nie jest za formację. Forsowanie stanowiska usunięcia oceny z religii/etyki jest wyrazem nierównego traktowania uczniów uczęszczających na przedmiot o charakterze wyznaniowym. Uważamy, że model religia lub etyka powinien zostać w Polsce wprowadzony jako standard edukacyjny oraz wyraz troski narodu o wychowanie człowieka wartościowego, a tym samym wykluczyć opcję NIC" - argumentują inicjatorki petycji.

Katechetki wskazują też, że obecność lekcji religii w przestrzeni szkolnej ma swoją wartość dodaną poprzez wspieranie szkoły w jej funkcji dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i socjalizacyjnej. "Redukowanie lekcji religii, umniejszanie jej wartości, marginalizowanie oraz tworzenie zafałszowanego obrazu w przestrzeni medialnej jest postawą niegodną państwa demokratycznego, którego ideą i obowiązkiem jest troska o integralny rozwój młodego pokolenia Polaków. Konkludując wyrażamy pragnienie, aby został utrzymany status quo w tej kwestii" - podkreślają.

Akcję wsparły środowiska i organizacje katolickie, w tym m.in. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Akcja Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Katolickie Centrum Edukacji KANA, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, ale też Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów czy nawet przedstawiciele innych wyznań, m.in. prawosławne małżeństwo. W poniedziałek, 19 lutego petycja została wysłana do minister edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Kopię otrzymali także prezydent RP, prezes i wiceprezes Rady Ministrów, rzecznik praw obywatelskich i rzecznik praw dziecka.

Petycja dostępna jest TUTAJ i wciąż można ją podpisywać.

A. Cichy / fot. Pexels

Czy podpiszesz petycję w obronie lekcji religii w szkołach?

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821