Fatalna sytuacja finansowa Tarnowa. Są wyniki audytu
access_time 2024-07-04 13:59:00
Ogromny ubytek w dochodach z PIT, wzrost luki finansowej w oświacie i ponad 500 mln zł długu - Urząd Miasta Tarnowa przedstawił wyniki audytu finansowego miasta. "Sytuacja finansowa miasta Tarnowa jest zła" - przyznaje Jakub Kwaśny. Prezydent podkreśla, że uzdrowienie finansów będzie wymagało od niego podjęcia "wielu trudnych decyzji".

Urząd Miasta Tarnowa przedstawił wyniki audytu, jaki w mieście przeprowadził dr Kacper Siwek, wykładowca z Instytutu Heweliusza i skarbnik miasta Świdnica. Tarnów zapłacił za wykonaną przez niego analizę 12 tys. zł.

- Wybór audytora wynikał z tego, że to chyba najlepszy specjalista od budżetów miejskich w Polsce, świetny wykładowca, doktoryzował się z tematów wieloletnich prognoz finansowych, więc ma pełną wiedzę i rozeznanie w temacie - mówi Wiktor Bochenek, rzecznik prasowy prezydenta Tarnowa.

Analizie poddano dochody, wydatki bieżące miasta i jego zadłużenie. Dokument potwierdza, że konieczne będzie wdrożenie programu postępowania naprawczego.

Ubytki z PIT wyniosły w ciągu czterech lat 151,4 miliona złotych, przy czym w 2023 roku było to aż 62,6 miliona złotych. Wpływ na taką sytuację miały m.in. reformy opodatkowania dochodów osób fizycznych oraz pandemia COVID-19.

Z roku na rok rośnie też luka finansowa w oświacie, czyli różnica między ministerialną subwencją, a wydatkami na oświatę. W 2024 roku wyniosła ona rekordowe 147,2 miliona złotych.

W analizowanym okresie (2010-2023) zadłużenie miasta Tarnowa wzrosło z 231,2 mln zł do 500,5 mln zł. "Najszybciej rosło ono w latach 2018 – 2023. W tym okresie poziom długu zwiększył się o kwotę 236,9 mln zł. Aż do 2017 r. dług miasta Tarnowa odznaczał się względną stabilnością z tendencją malejącą. Zadłużenie Tarnowa na koniec 2023 r. wyniosło 500,5 mln zł w ujęciu nominalnym w porównaniu do 2022 r. wzrosło o 36,9 mln zł" - czytamy w dokumencie.

- Moja ocena stanu finansów miasta jest zła, a priorytetowym celem, jaki przed sobą stawiam jest jego naprawa. Jestem optymistą, więc powiem, że najlepsze czasy Tarnów ma jeszcze przed sobą. Będzie to jednak wymagało od nas podjęcia wielu trudnych decyzji - mówił prezydent Jakub Kwaśny podczas ostatniej sesji rady miejskiej.

Raport zawiera również rekomendacje. Wskazano w nich m.in. konieczność zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków bieżących, przegląd wydatków, restrukturyzację zadłużenia czy rozważenie możliwości podwyższenia stawek podatku od nieruchomości na 2025 r., ich corocznej waloryzacji a także z podjęcie działań mających na celu zwiększenie bazy podatkowej.

Audyt dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa.

ac / fot. UMT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821