Akademia Tarnowska uruchomiła rekrutację na kierunek lekarski
access_time 2024-07-09 15:11:00
Pomimo tego, że nie ma jeszcze zapowiadanego rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na przyjęć na kierunki lekarskie, Akademia Tarnowska zdecydowała o rozpoczęciu rekrutacji. Kandydaci na przyszłych lekarzy mogą aplikować na studia od wtorku, 9 lipca.

Akademia Tarnowska ma zostać ujęta w rozporządzeniu resortu zdrowia ws. limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim - tak wynika ze wspólnego oświadczenia ministrów nauki i zdrowia, opublikowano 26 czerwca przez MNiSW na portalu X. Co prawda oficjalne rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jeszcze opublikowane, jednak uczelnia postanowiła nie czekać dłużej i zdecydowała o rozpoczęciu rekrutacji na ten kierunek od wtorku, 9 lipca.

Uczelnia podkreśla, że posiada ważną decyzję ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego zezwalającą na prowadzenie kształcenia na kierunku lekarskim, wydaną jeszcze w 2023 roku oraz pozytywną opinię ministra zdrowia, również wydaną w roku ubiegłym.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z oboma resortami, zastosowaliśmy się do wszystkich zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pani ministra Leszczyna i pan minister Wieczorek zapowiedzieli, że zostaniemy ujęci w rozporządzeniu o limitach przyjęć więc postanowiliśmy rozpocząć rekrutację - tłumaczy rektor Akademii Tarnowskiej, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. AT.

- Dalsza zwłoka w rozpoczęciu rekrutacji zagroziłaby, lub wręcz uniemożliwiłaby skuteczny nabór na kierunek lekarski na rok akademicki 2024/25 (rekrutacja podstawowa potrwa do 21 lipca 2024r. - red.). To postawiłoby w bardzo trudnej sytuacji wielu absolwentów szkół średnich, którzy chcą studiować na kierunku lekarskim w Tarnowie - dodaje.

Rektor zwraca też uwagę, że w ubiegłym roku większość uczelni rozpoczęła rekrutację przed publikacją rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie limitów, które w 2023 roku zostało opublikowane w połowie lipca.

Akademia Tarnowska przewidziała w nowym roku akademickim 60 miejsc na kierunku lekarskim.

Lista rankingowa kandydatów ubiegających się o przyjęcia sporządzana jest według poniższego wzoru:
L = LB+LD+0,1·Lj
gdzie:
LB - oznacz liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu biologia;
LD - oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu dodatkowego, wskazanego przez kandydata spośród przedmiotów: chemia, fizyka, fizyka z astronomią, matematyka;
Lj - oznacza liczbę punktów uzyskaną z przedmiotu język angielski.

Wymaga się, żeby wyżej wymienione przedmioty były zdawane przez kandydata na poziomie rozszerzonym. Zgodnie z Regulaminem Postępowania Rekrutacyjnego jeśli przedmiot był zdawany na poziomie rozszerzonym wynik mnoży się razy 2,0.

Warunkiem koniecznym przyjęcia na kierunek lekarski jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 240 punktów na liście rankingowej.

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych po zastosowaniu przelicznika dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacji o kolejności na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na maturze z z przedmiotu biologia. W sytuacji braku rozstrzygnięcia bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu dodatkowego (etapowo: z chemii, fizyki, fizyki z astronomią lub matematyki), kolejno z przedmiotu uzupełniającego – języka angielskiego. Punktów nie sumuje się, a łączna liczba punktów zostaje obliczona na poziomie wynikającym z zastosowania przeliczników dla przedmiotów ustalonych w procedurze rekrutacyjnej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia dodatkowe kryteria rekrutacji ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

ac / AT

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A,821