Szczepienia przeciw pneumokokom w ZPS
access_time 2015-10-26 07:49:37
Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie realizuje „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”. W ramach inicjatywy szczepieniami przeciw pneumokokom objęte mogą zostać dzieci urodzone w latach 2012-2015, zadeklarowane do lekarza POZ w przychodni ZPS, zameldowane na terenie miasta Tarnowa.
Wyjątkiem są dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi oraz uczęszczających do żłobków (dzieci te objęte są szczepieniami wykonywanymi przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie) oraz pozostałe - już zaszczepione przeciwko pneumokokom. Szczepieniami powinny być objęte dzieci, które w dniu przystępowania do programu tj. podania pierwszej dawki szczepienia nie mają więcej niż 3 lata, nie były objęte nigdy szczepieniami przeciwko pneumokokom oraz najmłodsi, którzy są w trakcie realizacji cyklu szczepień, ale nie otrzymali wszystkich wymaganych dawek szczepionki. Szczepienia prowadzone są przy ul. Mostowej 6 przez lek. Dorotę Sak-Rusek. Termin podania kolejnej dawki szczepienia każdorazowo ustalany jest przez lekarza przy okazji wizyty w POZ. Rodzic przed skorzystaniem z bezpłatnej szczepionki w ramach programu musi uzupełnić oświadczenie, że dziecko jest zameldowane na terenie Tarnowa i nie uczęszcza do żłobka. Szczepienia prowadzone będą do dnia 3 grudnia 2015 roku.  Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miasta Tarnowa.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A