Prozdrowotne pogadanki Centrum Zdrowia Tuchów
access_time 2015-10-12 08:39:54
Promocja zdrowia i profilaktyka zachorowań. Takie są najczęściej tematy pogadanek, które pielęgniarka medycyny pracy Centrum Zdrowia Tuchów wygłasza w zakładach pracy oraz w szkołach powiatu tarnowskiego. Zarówno firmy jak i placówki edukacyjne, korzystające z medycyny pracy mogą zgłaszać tematy spotkań.
Pogadanka jest jedną z najpopularniejszych form działań edukacyjnych. Ostatnie prelekcje dotyczyły szkodliwości palenia tytoniu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka spotkań z pracownikami i z młodzieżą jest jednak otwarta. - Możemy np. przekazywać informacje o tym, jak zmniejszać ryzyko zawodowe, czy wdrażać programy promocji zdrowia. Tematem spotkań z młodzieżą może być problematyka okresu dojrzewania – tłumaczy pielęgniarka medycyny pracy Sylwia Schabowska. W tej sprawie można się kontaktować z opiekunem pacjentów medycyny pracy. Od pewnego czasu opieka nad partnerami Centrum Zdrowia Tuchów w tym zakresie jest sprawowana indywidualnie. Pomaga to np. w sprawnym przeprowadzaniu badań pracowników w przychodni. Korzystający z nich pacjenci są prowadzeni przez poradnie poszczególnych specjalności, których diagnostyka jest wymagana przy specyficznych rodzajach zagrożeń. Taka opieka jest także pomocna przy umawianiu badań, realizowanych w zakładach pracy lub w szkołach. - Jesteśmy w stanie zorganizować je w sytuacji, kiedy dotyczy to kilkunastu osób – mówi Katarzyna Kulig, zajmująca się koordynacją tych świadczeń. Można się z nią skontaktować telefonując pod numer 728 588 620. Warto dodać, że niedawno Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zwiększył limit badań uczniów, studentów i kandydatów do szkół dla Centrum Zdrowia Tuchów. Dlatego osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych mogą się wciąż zgłaszać. Powinny mieć ze sobą wystawione przez szkołę skierowanie, opatrzone pieczątką i podpisem osoby kierującej. Zakres postępowania obejmuje też całą niezbędną diagnostykę dodatkową oraz konsultacje specjalistyczne, wynikające z zagrożeń, występujących w miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu. Badania wykonywane są w Poradni Medycyny Pracy przy ulicy Szpitalnej od wtorku do piątku w godzinach 7:00-17:00, a w poniedziałki do godz.12.30. Ostatnio przeprowadzali je słuchacze Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. Na wniosek dyrekcji słuchacze szkoły policealnej kształcącej w systemie dziennym w specjalności terapeuta zajęciowy oglądali także pracownie diagnostyczne CZT oraz wizytowali Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Mickiewicza.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A