Ruszył remont ul. Piłsudskiego
access_time 2015-09-30 09:28:40
Zakresem robót objęto odcinek od Al. Solidarności do ul. Słowackiego. Prace potrwają do końca października. Koszt robót to suma niemal 150 tysięcy złotych.
W ramach modernizacji przewiduje się wykonanie jezdni asfaltowej zawierającej warstwę wiążąca oraz ścieralną o długości ok. 200 metrów, a także wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej. Wykonawca odtworzy również dotychczasowe oznakowanie (linie segregacyjne, miejsca parkingowe) oraz obsieje trawą pasy zieleni. Na czas robót wyłączony z ruchu zostanie parking znajdujący się wzdłuż budynków po stronie prawej. W planach jest również całkowite zamknięcie ulicy i wyznaczenie objazdów. Dodatkowo trwają prace remontowe ul. 3 Maja i ul. Wieniawskiego oraz ul. Pułaskiego. W ramach remontu ul. 3 Maja i ul. Wieniawskiego położona zostanie nowa nawierzchnia wraz z podbudową o łącznej długości ok. 352 metrów. Roboty budowlane obejmą również nawierzchnię chodnika oraz krawężniki. Wykonawca wyreguluje studzienki ściekowe i zagęści podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Roboty powinny się zakończyć pod koniec września. Ulica Pułaskiego od ul. Mościckiego do ul. Krakowskiej z kolei zyska nową nawierzchnię. Na odcinku do ul. Głowackiego położona zostanie także nowa podbudowa. Modernizacją tą objęto niemal półkilometrowy odcinek drogi. Tutaj prace potrwają do 9 października.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A