Ponad 640 niebieskich kart wydanych w Tarnowie w 2014 roku
access_time 2015-04-13 11:38:29
W zeszłym roku tarnowska policja wystawiła 647 „Niebieskich Kart”. Funkcjonariusze odnotowali pięcioprocentowy wzrost przypadków, w których dochodziło do przemocy domowej. Jej sprawcami najczęściej byli mężczyźni.
Jak wynika ze sprawozdania sporządzonego przez tarnowską policję, w 2014 roku pokrzywdzonych zostało 712 dorosłych i 133 osób małoletnich. Według raportu to mężczyźni najczęściej byli sprawcami przemocy. W 60 spośród 623 odnotowanych przypadków sprawcą okazała się kobieta oraz jedna osoba nieletnia. Blisko połowa interwencji dotyczyła działania pod wpływem alkoholu, 160 osób zatrzymano do wytrzeźwienia. W zeszłym roku z budżetu miasta na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wydano ponad 427 tys. zł. Przypomnijmy, że „Niebieską Kartę” mogą założyć przedstawiciele przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, czy pracownicy Ośrodków Interwencji Kryzysowej. Wypełnienie „Niebieskiej Karty" nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy. Dokumentacja „Niebieskiej Karty" jest dla policji informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Dzielnicowy ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną. Ponadto jest zobligowany do rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania, a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych wizyt.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A