Ekstra pieniądze dla Tarnowskiej Organizacji Turystycznej
access_time 2015-03-19 08:43:40
Tarnowska Organizacja Turystyczna zdobyła ostatnio dofinansowanie z konkursów grantowych na realizację dwóch projektów regionalnych. Łączna kwota dofinansowania to 35 tysięcy złotych. Na co zostanie wydana?
W konkursie grantowym „Małopolska Gościnna” TOT zdobyła 20 000 zł na dofinansowanie do „Szlaku ceramicznego regionu tarnowskiego”. Projekt zakłada wytyczenie, oznakowanie stylowymi tablicami i promocję szlaku turystycznego prowadzącego po 30 miejscach związanych z „Eksperymentem Łysogórskim”, uważanym za jedno z najciekawszych działań w zakresie ceramiki architektonicznej w powojennej Polsce. Projekt wspólnie realizowany z Instytutem Sztuki PAN, Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacją Ceramiki Polskiej XX wieku oraz Galerią Miejską BWA w Tarnowie. Drugi projekt dofinansowany w wysokości 15 000 zł to „Synaj” w Tarnowie – Gotowi na Światowe Dni Młodzieży KRAKÓW 2016”. Celem projektu jest przygotowanie Tarnowa i regionu (osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenie, które zostaną „ambasadorami” Tarnowa i regionu) na spotkanie z uczestnikami ŚDM Kraków 2016. Tarnowska Organizacja Turystyczna powstała na przełomie 2010 i 2011 r. Obecnie skupia kilkanaście osób fizycznych, kilka firm turystycznych, miasto Tarnów oraz Powiat Tarnowski i Powiat Dąbrowski. Na swoim koncie ma organizację promocji turystycznej zarówno w kraju jak i za granicą. W regionie organizowała specjalistyczne szkolenia dla branży turystycznej oraz wykonała aplikację mobilną smartSAD, która zaledwie kilka tygodni po uruchomieniu została wyróżniona w konkursie „Mobile Trends Awards 2013".
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A