Wypalanie słomy zmorą tarnowskich strażaków
access_time 2015-08-17 12:32:35
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie zwraca się z apelem o niewypalanie słomy pożniwnej i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach, co staje się niejednokrotnie przyczyną powstania groźnych pożarów upraw, lasów, zabudowań gospodarczych i innych obiektów budowlanych.
Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne w warunkach obecnej suszy. W roku bieżącym odnotowano już 20 pożarów związanych z wypalaniem słomy. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione - zakaz wynika z § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). Art. 82. § 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: 1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Ustawa z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 1971 Nr 12 poz. 114) O pożarze słomy jednostki ochrony przeciwpożarowej zobligowane są powiadamiać Policję.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A