Płatne staże, dotacje, praca dla młodych
access_time 2015-08-05 07:56:09
Już ponad siedemset osób skorzystało z programu "Młodzi na start". Dzięki temu dostali dotacje na założenie firmy, mogli skorzystać z bazpłatnych stażów, czy interwencyjnych ofert pracy. Budżet na realizację tego projektu wynosi aż 12,5 mln zł.
"Młodzi na start" to tytuł projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, w którym jak dotąd wzięło udział 759 osób. Jego celem jest aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy, będących mieszkańcami regionu tarnowskiego. Budżet przewidziany na realizację tego zadania to niemal 12,5 mln złotych. Program skierowany jest do osób między 18 a 29 rokiem życia zarejestrowanych jako bezrobotne. Aktywizacja młodych odbywa się w różnych formach:
  • staży - w celu nabycia lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu,
  • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – pomoc w postaci bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie własnej firmy, w tym na pokrycie pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w zakresie prowadzenia firmy,
  • subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne) – 80 uczestników,
  • bonów na zasiedlenie – w celu wsparcia mobilności geograficznej osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania. Największą popularnością cieszą się staże – z tej formy wsparcia skorzystało 613 uczestników. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskały 124 osoby. Bony na zasiedlenie otrzymało 21 osób, a w pracach interwencyjnych (subsydiowane zatrudnienie) uczestniczyła 1 osoba. Osoby bezrobotne w ramach projektu są objęte kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Jego realizacja rozpoczęła się na początku roku i potrwa do 30 czerwca 2016. Szczegóły w tarnowskim pośredniaku.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A