Pracownia Dydaktyki Cyfrowej na EDUKAMPie
access_time 2015-07-21 10:00:40
Podczas sierpniowych Edukampów – obozów edukacyjnych na temat nowoczesnych technologii w edukacji – 30 nauczycieli małopolskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w dwóch edycjach obozu podejmowało temat metod aktywizacji ucznia z wykorzystaniem zasobów cyfrowych.
Blog zajęć Pracownia Dydaktyki Cyfrowej prowadzony był przez Łukasza Srokowskiego z Fabryki Przyszłości oraz Krzysztofa Grynienko. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy skupili się na kwestii realizacji zajęć lekcyjnych wybranymi metodami aktywizującymi ucznia z wykorzystaniem zasobów cyfrowych m.in. Akademii Khana, metody „odwróconej klasy”, gamifikacji. Część prac ukierunkowana była na poznanie narzędzi służących przygotowaniu materiałów filmowych, prezentacji oraz cyfrowych pomocy dydaktycznych. Zajęcia rozpoczęły się od pre-testu, określającego poziom znajomości tematu przez uczestników warsztatów oraz ustalenie celów i oczekiwań względem tego bloku. Omówiono także dotychczasowe doświadczenia nauczycieli związane z dydaktyką cyfrową oraz poddano analizie najważniejsze wyzwania stojących przed nimi. Druga, praktyczna część bloku warsztatowego skupiła się na omówieniu oraz testowaniu nowych rozwiązań z zakresu dydaktyki cyfrowej i omówienie ich wykorzystania w praktyce szkolnej. Uczestnicy pracujący w podgrupach tematycznych, omawiali m.in. sposoby tworzenia materiałów edukacyjnych dla uczniów, narzędzia do robienia testów i sprawdzianów oraz platformy do komunikacji z klasą. Zwieńczeniem zajęć była gra edukacyjna, przeprowadzona z wykorzystaniem tabletów. Wywołała ona wiele emocji i zainspirowała uczestników do dyskusji na temat współpracy w grupie. Nauczyciele zgodnie przyznali, że tego typu przedsięwzięcia są doskonałą metodą integracji młodzieży np. podczas lekcji wychowawczych i stanowić mogą dobre uzupełnienie tradycyjnej pracy na lekcjach. Blok Pracownia Dydaktyki Cyfrowej był tylko jednym z tematów podczas sierpniowego EDUKAMPu. Nauczyciele mieli także okazję bliżej zapoznać się m.in. z nowoczesnymi narzędziami, pozwalającymi na przygotowanie i realizację atrakcyjnych zajęć lekcyjnych.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A