Oddajmy hołd rotmistrzowi Pileckiemu!
access_time 2015-05-13 10:10:12
Dziś mija 114. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych bohaterów narodowych, ikony oporu wobec obu największych totalitatyzmów XX wieku - człowieka, który na ochotnika poszedł do KL Auschwitz, aby zbudować tam struktury ruchu oporu, autora wstrząsającego raportu o tym obozie śmierci, powstańca warszawskiego, więźnia stalinowskiego, zamordowanego w ubeckiej katowni.
Wszystkich tarnowian w tym dniu zachęcamy - jak w ubiegłych latach - do przyniesienia kwiatu na Most Rotmistrza Pileckiego w Tarnowie (znajduje się na Wątoku, w ciągu ulic Starodąbrowska-Mostowa), jedynego w mieście miejsca pamięci o Witoldzie Pileckim. Tych, którzy nie będą mogli przybyć na Most z kwiatem, prosimy o modlitwę za spokój duszy bohatera i za pomyślność naszej Ojczyzny. Podziękujmy za dar życia Rotmistrza! Jednocześnie przypominamy od spotkaniu modlitewnym na moście, które rozpocznie się o godz. 21.30. Jednocześnie zachęcamy do podpisywania petycji do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uwzględnienie "Raportu Witolda" na liście lektur szkolnych. Petycję można podpisać
  • tutaj.
  • Komentarze...
    testststs 10,2,9,1,A