"Pierwszy dzwonek", czyli szansa na 150 zł na podręczniki
access_time 2015-05-05 08:02:56
Osoby w trudniejszej sytuacji materaialnej, które mają co najmniej troje dzieci mogą starać się o dofinansowanie na zakup podręczników, czy innych pomocy edukacyjnych. Nabór wniosków potrwa jeszcze tylko kilka dni.
Do 12 maja można składać deklaracje udziału w projekcie „Pierwszy dzwonek”. Jest to już II edycja projektu pomocy materialnej uczniom przygotowana przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Wsparcie kierowane jest do uczniów z rodzin wielodzietnych 3+. Dofinansowanie przeznaczone jest na zakup artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016. Wsparcie otrzymuje uczeń z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj. kwoty 684 zł. Program kierowany jest do uczniów do 18 roku życia lub pozostających na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych do 24 roku życia, uczące się lub studiujące. Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Dla jednego ucznia wsparcie może zostać przyznane tylko jeden raz. Deklaracje uczestnictwa w projekcie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie u pracowników socjalnych w godzinach urzędowania oraz w sekretariacie przy al. Matki Bożej Fatimskiej 9, pokój nr 20 (II piętro) w godzinach pracy ośrodka. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 20 20.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A