Caritas prosi o "jeden procent"
access_time 2015-04-28 10:51:03
Jeszcze tylko do 30 kwietnia mamy czas by rozliczyć się z fiskusem. Jeden procent swojego podatku można przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego, w tym tarnowskiej Caritas.
Ok. 23 mln zł wynosi wartość pomocy udzielonej ludziom potrzebującym przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w 2014 r. Ludzie będący w trudnych sytuacjach mogli otrzymać m.in. żywność, pomoc w leczeniu i rehabilitacji, a bezdomni dach nad głową.   - Za tymi cyframi kryje się konkretna pomoc na rzecz potrzebujących świadczona w naszych placówkach, a także przez wolontariuszy, którzy poświęcają swoje serce i czas, by przyjść z pomocą drugiemu człowiekowi. Dzięki temu, że wiele osób nam ufa i pomaga, my możemy pomagać innym. Słowa podziękowania należą się darczyńcom, sponsorom i tysiącom wolontariuszy, którzy tę pomoc przekazują w Parafialnych Oddziałach i Szkolnych Kołach Caritas – mówi ks. Piotr Grzanka, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej.   Prawie 17 mln zł wydano na pomoc potrzebującym i prowadzenie placówek: Hospicjum i Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie, Stacji Opieki Caritas w Tarnowie, Domu Emerytów – Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie. Działalność tych ośrodków jest też wspierana przez NFZ i samorządy, które łącznie dofinansowały Caritas kwotą prawie 8 mln 900 tys. zł.   Ponadto dzięki składce wiernych w Boże Ciało, za pośrednictwem Caritas do hospicjów domowych trafiło ponad 325 tys. zł. W 2014 r. kontynuowano program „Gniazdo”. Pomoc otrzymały rodziny wielodzietne, które starały się o wsparcie przy budowie i remoncie domu. Pomoc dla 17 rodzin wyniosła ok. 54 tys. zł. Próśb od potrzebujących jest coraz więcej. W 2014 r. do Caritas wpłynęło 2187 podań, faktur, pisemnych decyzji. Zostały one pozytywnie rozpatrzone. 771 razy Caritas wsparła chorych i potrzebujących we wszystkich programach na kwotę ponad 1 mln zł. Oprócz zakupu leków, dofinansowania do operacji, protez i innego sprzętu medycznego, Caritas kupiła 42,5 tony węgla dla 57 rodzin na kwotę ponad 33 tys. zł.   Organizacja pamięta też o dzieciach i młodzieży. Caritas dofinansowała wypoczynek letni i zimowy dla prawie 3 tys. uczniów na sumę ok. 150 tys. zł.   Tymczasem prawie 580 tys. zł to wartość żywności unijnej dla najuboższych mieszkańców diecezji. Taka partia darów trafiła do Caritas pod koniec ubiegłego roku, ponieważ zmieniły się zasady programu. W 2014 roku rozdano tylko część produktów, a w 2015 r. akcja trwa nadal.   Caritas, dzięki ludziom dobrej woli, pomagała też ofiarom kataklizmów. Zbiórka na Bałkany wyniosła w diecezji 348 tys. 593 zł. Ludziom doświadczonym przez kataklizmy w 2014 roku m.in. przez wichury i zalania, Caritas udzieliła pomocy wartej ponad 133 tys. zł.   Oprócz centrali Caritas w Tarnowie, pomoc trafia do potrzebujących w Parafialnych Oddziałach. Z danych uzyskanych z połowy takich punktów wynika, że w 2014 r. udzieliły one pomocy wartej ponad 4 mln zł.   Caritas Diecezji Tarnowskiej to kościelna organizacja charytatywna pomagająca ludziom w trudnej sytuacji m.in. rodzinom, osobom samotnym, bezdomnym i chorym. W swoich szeregach ma 4,5 tys. parafialnych wolontariuszy. W diecezji jest też 171 Szkolnych Kół Caritas, gdzie działa ok. 3 tys. dzieci i młodzieży. Tymczasem formację przeszło już ponad 4 tys. młodych ludzi, którzy opuścili szkoły. W diecezji tarnowskiej jest również jedno Przedszkolne Koło Caritas.   W ubiegłym roku Caritas otrzymała od podatników 1 mln 96 tys. zł z 1 proc. podatku. To już ostatnie dni, by także teraz ofiarować Caritas 1 proc. składając PIT.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A