Pieniądze na artykuły edukacyjne dla dzieci z rodzin 4+
access_time 2014-07-21 12:43:15
Do 23 lipca można składać w Urzędzie Miasta Tarnowa wnioski o dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych dla dzieci z rodzin 4+.
Przez rodzinę 4+ należy rozumieć rodzinę zamieszkałą w Tarnowie, złożoną z rodziców lub opiekunów prawnych (rodzica/opiekuna) oraz 4 lub więcej dzieci (przy czym przynajmniej jedno z dzieci jest uczniem), której wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Przez dziecko rozumie się dziecko w wieku do 18 roku życia lub pozostające na utrzymaniu rodziców/opiekunów prawnych dziecko do 24 roku życia, uczące się lub studiujące. Jednorazowe wsparcie w minimalnej kwocie 150 zł udzielane jest tylko dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej. Deklaracje Kliknij TUTAJ należy złożyć w Urzędzie Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, w Sali nr 1 na parterze. Ostateczny termin złożenia deklaracji to 23 lipca br. do godz. 15:00. Pełnoletni uczniowie wypełniają deklarację samodzielnie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 14 688 25 03. Wsparcie wypłacane będzie bezpośrednio wnioskodawcom przed poniesieniem wydatków na cel określony powyżej lub jako refundacja wydatków poniesionych przez wnioskodawców na ten cel w okresie od 10 lipca do 31 października br. Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego. Szczegółowy regulamin akcji jest dostępny Kliknij TUTAJ
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A