Dziś zamkną przejazd pod wiaduktem na Czerwonych Klonów (FOTO)
access_time 2014-10-06 13:31:47
Kolej postawiła na swoim i już dziś około godziny 16 ma nastąpić zamknięcie przejazdu pod wiaduktem nad ul. Czerwonych Klonów w Mościcach. Trudno sobie wyobrazić, jak duże utrudnienia czekają kierowców w tamtym miejscu. A będą one jeszcze większe, gdy zacznie się budowa wiaduktu nad Zbylitowską.
Miasto nic nie wskórało, podobnie jak kierowcy, którzy w liczbie niemal 750 podpisali petycję Radia Kraków aby opóźnić rozpoczęcie remontu wiaduktu do czasu znalezienia lepszego rozwiązania. Według naszych informacji przejazd pod wiaduktem zostanie zamknięty już dzisiaj. Według kolejarzy będzie tak przez co najmniej rok. W okresie remontu dla jadących od strony ulicy Krakowskiej oraz drogi krajowej nr 94 przewidywane jest zamknięcie przejazdu na odcinku od skrzyżowania ulicy Czerwonej z ulicą Czerwonych Klonów. Objazd dla pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 16 ton poprowadzony będzie ulicami Czerwoną i Kolejową, wraz z wprowadzeniem na nich jednego kierunku ruchu – do ulicy Zbylitowskiej i dalej przez ulicę Chemiczną do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Kwiatkowskiego i Witosa albo do skrzyżowania z ul. Czerwonych Klonów. Dla jadących od strony ulicy Kwiatkowskiego ulica Czerwonych Klonów zamknięta będzie od skrzyżowania z ulicą Chemiczną. Dla tego kierunku objazd przebiegał będzie ulicą Chemiczną i Zbylitowską oraz – dla pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 16 ton ulicami Czarna Droga i ulicą Brzozową, na której w tym okresie wprowadzony będzie jeden kierunek ruchu. Bezpośredni dojazd do ulicy Zbylitowskiej możliwy będzie także ulicą Chemiczną od ronda na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego, Witosa i Chemicznej. Pojazdy, których rzeczywista masa całkowita nie przekracza 16 ton będą mogły także przejechać ulicą Zbylitowską do ulicy Zbylitowskich w m. Zbylitowska Góra do drogi krajowej nr 94 w Zgłobicach lub przez ulicę Spacerową do skrzyżowania z ulicami Spacerową i Stromą, w kierunku Rzeszowa i Krakowa. Dla pojazdów o masie większej niż 16 ton z kierunku Krakowa, Rzeszowa lub Kielc jedyna droga dojazdu do dzielnicy Mościce możliwa będzie drogami krajowymi nr 94 (południowa obwodnica Tarnowa) i DK 73 (Lwowska, Słoneczna Al. Jana Pawła II), a dalej od Ronda Niepodległości ulicami Błonie, Spokojną, Elektryczną, Wyszyńskiego, Czystą i Mościckiego do ulicy Kwiatkowskiego. Z autostrady A4 dojazd dla tych pojazdów możliwy będzie od zjazdu z węzła autostradowego Tarnów Zachód przez ulicę Witosa. Trasa dojazdu od węzła Tarnów Północ do dzielnicy Mościce nie ulega zmianie. Przez cały okres zamknięcia wykonawca robót zobowiązany jest do utrzymania możliwości przejścia dla pieszych przez zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Czerwonych Klonów. W początkowym okresie (roboty wyburzeniowe) ruch pieszych poprowadzony będzie przez przejście podziemne przy stacji kolejowej, następnie wyznaczoną trasą: prawym lub lewym chodnikiem albo po jezdni. Przejazd pod wiaduktem ma być zamknięty przez cały rok. Największe problemy czekają zmotoryzowanych gdy rozpocznie się remont przejazdu na ul. Zbylitowskiej. Wtedy wjazd do Mościc będzie niezwykle utrudniony. Rondo już gotowe Przywrócono przejazd ulicą Chemiczną, na odcinku od Zbylitowskiej do ronda na skrzyżowaniu z ulicami Kwiatkowskiego i Witosa. Na rondzie wprowadzono także ruch okrężny w pełnym zakresie. Na rondzie i w jego otoczeniu trwają jeszcze roboty wykończeniowe i malowanie oznakowania poziomego, ale dostępne dla ruchu są już wszystkie relacje. Przypomnijmy, budowa ronda kosztowała 5 milionów 700 tysięcy złotych. To w całości pieniądze z budżetu miasta. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Dębica.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A