Biskup Lechowicz ma biuro w Warszawie
access_time 2014-09-15 07:48:17
Biskup Wiesław Lechowicz, który jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej będzie częstym gościem specjalnego biura, które ma się zajmować koordynacją pracy duszpasterskiej wśród emigrantów. Patrząc na ich liczbę, pracy biskupowi nie zabraknie.
W gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, przy Skwerze Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, działa już stałe Biuro Duszpasterstwa Polskiej Emigracji. Jego praca będzie polegała na koordynowaniu współpracy między polskimi duszpasterzami na całym świecie a Konferencją Episkopatu Polski. W biurze będzie można się spotkać z biskupem Wiesławem Lechowiczem, który jest delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. - Chciałbym, aby to było nie tylko miejsce, które się kojarzy z biurem i administracją, ale żeby to był ośrodek duszpasterski, miejsce pośredniczenia między Kościołem w Polsce a polskimi duchownymi pracującymi za granicą i vice versa - mówi bp Wiesław Lechowicz. Biskup zapowiedział, że o działalności biura zostaną poinformowane instytucje w Polsce i za granicą, a zwłaszcza rektoraty Polskich Misji Katolickich i Duszpasterstwa Polskich Emigrantów. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 9 do 14. W tych godzinach dyżuruje siostra Edyta Rychel - była przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która została sekretarzem biura. (archiwum DSI)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A