Trwa dodatkowa rekrutacja w tarnowskiej PWSZ
access_time 2014-09-11 09:13:58
Tylko do 16 września potrwa dodatkowa rekrutacja w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Chętni mogą wybierać z oferty studiów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym (tzw. dziennym i zaocznym).
Osoby ubiegające się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność muszą w terminie do 16 września br. (włącznie) zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, podać wymagane przez system informacje oraz dokonać wyboru kierunku. Kandydaci na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo są dodatkowo zobowiązani do złożenia w Punkcie Informacji Kandydatów kompletu wymaganych dokumentów. Przypominamy również, że na kierunki artystyczne (grafika, wzornictwo) obowiązuje egzamin wstępny. W sytuacji gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę wolnych miejsc, Uczelnia rozważy możliwość zwiększenia liczby miejsc odpowiednią uchwałą Senatu. Rekrutacja dodatkowa (wrześniowa) dotyczy następujących kierunków lub specjalności: STUDIA STACJONARNE Instytut Administracyjno-Ekonomiczny:
 • administracja, ekonomia Instytut Humanistyczny:
 • filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska
 • filologia polska – studia licencjackie, studia magisterskie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy:
 • chemia, matematyka, ochrona środowiska Instytut Ochrony Zdrowia:
 • fizjoterapia, wychowanie fizyczne
 • Instytut Politechniczny
 • elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, inżynieria materiałowa Instytut Sztuki:
 • grafika, wzornictwo STUDIA NIESTACJONARNE Instytut Administracyjno-Ekonomiczny:
 • administracja , ekonomia Instytut Ochrony Zdrowia:
 • fizjoterapia, pielęgniarstwo – studia magisterskie, pielęgniarstwo – studia pomostowe Informacje szczegółowe na temat kierunków oraz zasad rekrutacji można odnaleźć na portalu dla Kandydatów www.kandydat.pwsztar.edu.pl.
 • Komentarze...
  testststs 10,2,9,1,A