Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla niepełnosprawnych
access_time 2014-06-24 10:52:16
Od 1 lipca br. w myśl nowych zapisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym", zmienią się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Karty będą wydawane przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Tarnowie mieści się przy ul. Szujskiego 66 (33-100 Tarnów), tel. (14) 621 56 83; fax (14) 688 91 22. Karta wydawana będzie na czas określony. Dla osób niepełnosprawnych będzie to maksymalnie 5 lat, natomiast dla placówek - okres 3 lat. Dotychczas wydane karty parkingowe ważne będę do 30 listopada 2014 r. Kartę parkingową będą mogły otrzymać tylko osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z niepełnosprawnością. We wszystkich przypadkach uprawnieni będą tylko ci, którzy mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W przypadku osób ze stopniem umiarkowanym kartę parkingową otrzymać będą mogły jedynie osoby z niepełnosprawnością ruchową (symbol 05-R), neurologiczną (10-N) lub narządu wzroku (04-O).
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A