Festiwal Muzyki Chóralnej - zapisy
access_time 2014-06-23 10:40:55
Jeszcze tylko przez tydzień (do końca czerwca) można zgłaszać chęć udziału w Festiwalu Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio”. Impreza, w której mogą uczestniczyć chóry wykonujące religijną muzykę chóralną a cappella, odbędzie się we wrześniu w Tarnowie.
Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach: zespoły kameralne (do 20 osób), chóry jednorodne (powyżej 20 osób) i chóry mieszane (powyżej 20 osób). Obok konkursowych przesłuchań, które będą odbywać się w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, punktem centralnym będzie uroczysta msza św. w tarnowskiej katedrze, podczas której śpiewy wykonają wspólnie wszystkie chóry biorące udział w Festiwalu. W jury zasiądą niekwestionowane autorytety w dziedzinie chóralistyki: prof. Lidia Matynian-Hałoń – prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie, ks. prof. dr hab. Andrzej Zając – Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej UPJP II w Krakowie i prof. dr Jerzy Kurcz – Akademia Muzyczna w Krakowie. - Celem Festiwalu jest propagowanie i upowszechnianie sakralnej muzyki chóralnej, konsolidacja środowiska chóralnego, wzajemne dzielenie się własnymi doświadczeniami muzycznymi, podnoszenie kultury muzycznej i promocja miasta i regionu Tarnowa na arenie ogólnopolskiej - mówi ks. dr Grzegorz Piekarz, dyrektor Festiwalu. Każdy chór zobowiązany jest wykonać w układzie wielogłosowym (3 głosy lub więcej) a cappella przynajmniej trzy dowolne utwory religijne z własnego repertuaru zróżnicowane stylistycznie i jeden utwór obowiązkowy, którym jest "Kyrie" wybrane z dowolnego cyklu mszalnego. Jury oceniać będzie: intonację, artykulację, ekspresję muzyczną, dobór repertuaru, oraz prezencję chóru podczas występu. Każdy chór uczestniczący w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa. Chóry, które zdobędą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii otrzymają nagrody pieniężne. Jury może przyznać dodatkowe trzy wyróżnienia dla chórów diecezji tarnowskiej.  Zgłoszenia do końca czerwca przyjmuje Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów, tel.: 14 63 17 348, kom.: 606 332 134 (od poniedziałku - czwartku: 8-12), e-mail: muzyka@diecezja.tarnow.pl Organizatorami Festiwalu są: Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, Centrum Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna, Bazylika Katedralna w Tarnowie, Parafia św. Józefa i Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie i Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A