Nowe specjalności kształcenia w PWSZ
access_time 2014-06-20 09:06:06
Tarnowska PWSZ wzbogaciła ofertę kształcenia proponując kandydatom na studia nowe specjalności w ramach prowadzonych kierunków. Tegoroczne nowości to: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody, filologia angielska z drugim językiem obcym do wyboru: język niemiecki lub język francuski.
Dzięki zatwierdzonym przez Senat zmianom w planach studiów, studenci rozpoczynający I rok w roku akademickim 2014/2015 będą mogli wybierać spośród 16 kierunków i 25 specjalności na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Od roku akademickiego 2014/2015 kształcenie na sześciosemestralnym kierunku licencjackim Ochrona środowiska odbywać się będzie na dwóch nowych specjalnościach: odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami oraz Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody, przy czym wybór specjalności nastąpi po pierwszym wspólnym semestrze. Zakład Filologii angielskiej zaproponuje studentom nową specjalizację o nazwie filologia angielska z drugim językiem obcym do wyboru: język niemiecki lub język francuski. Zaproponowane specjalności są nowościami lub modyfikacją dotychczasowej oferty kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy. Szczegółowe informacje na temat wszystkich proponowanych kierunków i specjalności, zasad i trybu przyjęć na I rok studiów, terminów rekrutacji odnaleźć można na specjalnym portalu dla kandydatów pod adresem www.kandydat.pwsztar.edu.pl.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A