Blisko 20 mln zł. na rozbudowę SAG III
access_time 2014-06-13 09:08:22
Blisko 20 mln zł otrzyma Tarnowski Klaster Przemysłowy w ramach dofinansowania projektu "Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie – etap III".
Wsparcie z Małopolskiego Programu Rozwoju Regionalnego pozwoli przygotować optymalne warunki dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i wyposażyć strefę w infrastrukturę, która uczyni ofertę Tarnowskiego Klastera Przemysłowego atrakcyjniejszą dla inwestorów. - To jedno z najpoważniejszych zadań tarnowskiego samorządu w ostatnich latach dające miejsca pracy – mówi zastępca prezydenta Henryk Słomka – Narożański. Uchwałę zarządu województwa małopolskiego o uruchomieniu środków dla Tarnowa przekazał do realizacji Miastu i Klasterowi wicemarszałek Roman Ciepiela. – Tarnów otrzymuje największą pulę środków zewnętrznych na rozwój, to bardzo ważna inwestycja o charakterze regionalnym – mówi marszałek. Zgodnie z przyjętym harmonogramem finał realizacji projektu ma nastąpić do 30 czerwca 2015 roku. Jego efektem ma być utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, w którym działalność gospodarczą będzie mogło prowadzić kilkudziesięciu przedsiębiorców. Do ich dyspozycji będą wyremontowane pomieszczenia budynków biurowych i jednej z hal produkcyjnych po Zakładach Mechanicznych o łącznej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych, w pełni wyposażone w niezbędną infrastrukturę techniczną (sieć teleinformatyczna, prąd, gaz, kanalizacja itp.) oraz klimatyzację. Większa część powierzchni przeznaczona będzie na działalność produkcyjną. Na pomieszczenia biurowe wykorzystane zostaną budynki o powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych, w której ulokowanych zostanie m.in. kilkadziesiąt stanowisk biurowych w formie coworkingowej. Dodajmy, że dzięki realizacji III etapu SAG wybudowana zostanie droga, która będzie kontynuacją już funkcjonującego odcinka pomiędzy rondem przy ul. Mościckiego a Zakładami Mechanicznymi. Połączy dwie ważne miejskie arterie komunikacyjne, czyli ulice Mościckiego i Krakowską. Na terenie SAG-u powstanie także kilka kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wybudowane zostaną drogi wewnętrzne, sieć gazowa i oświetlenie. Umożliwi to poprawę atrakcyjności inwestycyjnej strefy. Najbliższe plany Klastera obejmują przede wszystkim pozyskanie nowych terenów i poprawę stanu technicznego nieruchomości budowlanych. Warunkiem jest współpraca z ościennymi gminami będącymi udziałowcami Klastera i dysponującymi terenami o dużej powierzchni. Równocześnie zakupowe plany firmy wymagają zwiększenia przychodów spółki oraz pozyskanie kolejnych, zewnętrznych źródeł finansowania. Jednym z możliwych sposobów na następne inwestycje może być np. uruchomienie farmy fotowoltaicznej i stacji benzynowej. Prezentacja SAG.pdf
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A