MWSE rozpoczęła nabór na studia
access_time 2014-06-25 09:17:03
W Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomiczne w Tarnowie trwa okres rekrutacji na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe. Punkt rekrutacyjny czynny będzie do 30 września.
W ofercie uczelni są: studia I stopnia (dzienne i zaoczne) na kierunkach: zarządzanie, turystyka i rekreacja oraz pedagogika<. Trwają przygotowania do uruchomienia kierunku finanse i rachunkowość; studia II stopnia na kierunkach: zarządzanie i pedagogika; studia podyplomowe oraz kursy dokształcające, szkolenia i kursy językowe. Zjazdy na studiach niestacjonarnych prowadzone są co 2 tygodnie. Osiągnięcia studentów są odnotowywane w indeksie elektronicznym, co jest sporym udogodnieniem dla studiujących. Każdy student ma możliwość ubiegania się o wysokie stypendia (naukowe, socjalne). Atutem Uczelni jest bogato rozwinięta współpraca zagraniczna w ramach programu ERASMUS+, dzięki której studenci MWSE studiują w partnerskich uczelniach w całej Europie oraz odbywają zagraniczne praktyki zawodowe. Uczelnię wyróżnia także indywidualne podejście dla osób niepełnosprawnych. Warto zwrócić uwagę na bogatą ofertę obszarów tematycznych studiów podyplomowych. Nowością jest asystent rodziny oraz pedagogika medyczna z opieką paliatywną. W ofercie przygotowanej przez uczelnię każdy może znaleźć coś dla siebie. Do ciekawych propozycji należą: coaching, logopedia, doradztwo zawodowe i personalne, profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, kompetencje menadżerskie w biznesie czy rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu. Szczegółowe informacje na temat opłat, ilości semestrów oraz planu studiów dostępne są na stronie uczelni. Osobom, które chciałyby wzbogacić swoje kompetencje językowe MWSE oferuje kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego. Oferta jest szczególnie interesująca dla osób zainteresowanych przygotowaniem do międzynarodowego egzaminu, np. LCCI czy Zertifikat Deutsch. Uczelnia regularnie organizuje egzaminy: English for Business, English for Tourism, Englis for Accounting, Person Test of English General. Zapisy na kursy przygotowawcze są prowadzone w sposób ciągły. Wszelkich informacji na temat rekrutacji udziela Dział Nauczania (Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 3 parter). Punkt rekrutacyjny będzie czynny do 30 września 2014 roku. Kontakt telefoniczny: 14 688 00 13 oraz e-mail: rekrutacja@mwse.edu.pl. Możliwa także rekrutacja online. Szczegółowe informacje na temat oferty Uczelni dostępne są na stronie www.mwse.edu.pl
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A