20-lecie MWSE w Tarnowie (FOTO)
access_time 2014-10-02 08:10:56
26 września, w budynku Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Innowacje w nowoczesnych organizacjach. Ekonomiczne i społeczne aspekty”, która zainaugurowała obchody jubileuszu 20-lecia działalności uczelni.
Tym wydarzeniem Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna rozpoczęła obchody Jubileuszu 20-lecia swojej działalności. Patronat merytoryczny nad Konferencją objęły m.in. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Ergonomiczne. Nadesłano artykuły z 17 krajowych oraz 12 zagranicznych ośrodków naukowych. Do Tarnowa przybyło wielu przedstawicieli świata nauki z kraju jak i z zagranicy. Wśród referentów można wymienić m. in. prof. dr hab. Magdalenę Jerzemowską z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Władysława Błasiaka z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, prof. Androniki Kavoura, prof. Alexandrosa Sahinidis z Technoiogical Educational Institute of Athens w Grecji, czy prof. Lyuben Dimitrov Hristov z University of Agribusiness and Rural Development z Bułgarii. Dzień później rektor MWSE w Tarnowie, dr hab. Michał Woźniak otworzył Jubileuszowy Rok Akademicki 2014/2015. Rektor przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie oraz poczynione starania w zakresie dalszego rozwoju uczelni z czego na najwyższą uwagę zasługuje fakt uzyskania zgody Polskiej Komisji Akredytacyjnej na otwarcie nowego kierunku studiów na Wydziale Zarządzania i Turystyki – Finanse i rachunkowość. Wyróżniono dwie najlepsze Absolwentki Roku Akademickiego 2013/2014, Panią Monikę Szynal (Wydział Zarządzania i Turystyki), która osiągnęła średnią ze studiów 5,34 oraz Panią Beatę Podstawę (Wydział Nauk Społecznych), która uzyskała średnią studiów 4,95. Dr Woźniak wręczył Medale „BENE MERITO” - przyznawane osobom, które swoim autorytetem, nieustającą pasją i osobistym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju MWSE. Decyzją Kapituły Medalu medalami BENE MERITO odznaczeni zostali: prof. Androniki Kavoura z Technoiogical Educational Institute of Athens w Grecji, prof. dr hab. Leszek Kozioł, Kierownik Katedry Zarządzania MWSE w Tarnowie oraz mgr Maria Muskała, Kwestor MWSE w Tarnowie.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A