Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Tarnowie!
access_time 2014-05-02 08:10:14
Spotkanie osób niepełnosprawnych na tarnowskim Rynku, prelekcje na temat praw inwalidów i spotkania integracyjne – Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych coraz bliżej. Jego druga edycja rozpocznie się już 5 maja.
Wydarzenie organizowane jest w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. W tym roku wychodzi w region tarnowski – będą w nim uczestniczyć także osoby niepełnosprawne z powiatów dąbrowskiego i brzeskiego. - Chcemy tym samym jak najskuteczniej współpracować w zakresie promowania rehabilitacji społecznej i zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski – podkreśla dyrektor tarnowskiego MOPS Dorota Krakowska. Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych zostanie zainaugurowany podczas uroczystej mszy świętej w intencji osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, która odbędzie się 6 maja o godz. 10 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Organizatorzy postarali się, aby wszystkie dni zapełnione były ciekawymi wydarzeniami. Zaplanowano szereg imprez towarzyszących - kulturalnych, sportowych i artystycznych. W programie znalazły się m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, spotkania integracyjne, zawody sportowe i wędkarskie czy też Festyn w Parku Strzeleckim z bogatym programem dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo przez cały tydzień w placówkach i instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych będą się odbywały „Dni otwarte”, podczas których będzie można zobaczyć jak na co dzień wygląda praca z takimi osobami – wyjaśnia dyr. Krakowska. Ważnym wydarzeniem będzie zaplanowana na 9 maja w Auli PWSZ w Tarnowie konferencja „Mam prawo”, dotycząca aspektów prawnych związanych z niepełnosprawnością. Udział w niej wezmą m.in. prokurator generalny Andrzej Seremet, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Uroczystości potrwają do 10 maja. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Koordynatorem obchodów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące będą miały możliwość skorzystać z pomocy tłumacza migowego. Kontakt pod numerem telefonu tel. 502 568 499. Zobacz szczegółowy harmonogram
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A