Niech się święci 3 maja!
access_time 2014-05-02 08:10:31
„Dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy…”. Już za kilka dni wybrzmią ponownie słowa preambuły Konstytucji 3 Maja. Konstytucji, która była drugim tego typu dokumentem w historii świata.
W Tarnowie i w powiecie tarnowskim główne obchody Święta Narodowego rozpoczną się tradycyjnie o godz. 12 mszą św. w bazylice katedralnej. Po jej zakończeniu uczestnicy przeniosą się pod Grób Nieznanego Żołnierza. Program obchodów Święta Narodowego 3 Maja w Tarnowie godz. 12.00 - bazylika katedralna - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny godz. 13.30 - Grób Nieznanego Żołnierza w Tarnowie - Hymn Państwowy - Oficjalne wystąpienia - Salwa honorowa - Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów - Koncert Orkiestry Dętej Zakładów Azotowych S.A. godz. 16.00 - Tarnowski Teatr im. L. Solskiego - Finał XV Regionalnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej (Organizator: PTG „Sokół-Świat Pracy” - wstęp wolny). Na uroczystości zapraszają wszystkich mieszkańców Tarnowa i powiatu starosta tarnowski Roman Łucarz oraz zastępca prezydenta Tarnowa Henryk Słomka-Narożański. Konstytucja 3 maja Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nie posiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji, Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką – spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, które były rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński (1793), aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 roku uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne. (za wikipedia)
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A