Tarnowianin dziekanem Wydziału Prawa na papieskim uniwersytecie
access_time 2014-03-25 09:47:05
Ks. prof. Tomasz Rozkrut, kapłan diecezji tarnowskiej, został pierwszym dziekanem utworzonego właśnie Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Wydział erygowała Watykańska Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 19 marca br.
Będzie to drugi taki Wydział w Polsce. - Wydział Prawa Kanonicznego będzie między innymi przygotowywał nowych kanonistów, w szczególności do pracy w sądownictwie oraz administracji kościelnej - powiedział ks. prof. Tomasz Rozkrut. O erygowaniu Wydziału zostanie poinformowane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będą też starania o utworzenie kierunku prawo kanoniczne. Utworzenie Wydziału Prawa Kanonicznego, na bazie działającego od 1999 r. Instytutu Prawa Kanonicznego, nawiązuje do bogatej historii nauczania prawa kanonicznego w Krakowie, którego początki wiążą się z utworzeniem Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Kazimierza Wielkiego w 1364 r. Ks. Tomasz Rozkrut urodził się 18 listopada 1963 roku w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana przez abp. Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku. Doktorat z prawa kanonicznego uzyskał w Rzymie w roku 1996 na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim”. Od 2006 roku był konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 2007-2008 członkiem Zespołu ds. oceny etyczno-prawnej dokumentów dotyczących duchownych katolickich, przechowywanych w archiwach IPN. Jest członkiem Senackiej Komisji Prawnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2006 roku) oraz delegatem biskupa tarnowskiego do sprawy Akademii Tarnowskiej.  W roku 2011 otrzymał od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej akt nominacji na profesora nauk prawnych. Od 1 stycznia 2014 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. MATERIAŁY DSI
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A