Unijne dotacje na start
access_time 2014-01-08 09:53:58
Trwa rekrutacja do projektu DOBRE PERSPEKTYWY, którego uczestnicy mogą zakładać działalność gospodarczą przy udziale unijnego wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego.
Zbuduj własną przyszłość sięgnij po 25 tys. zł dotacji na założenie firmy w projekcie DOBRE PERSPEKTYWY. UNIJNE DOTACJE NA START dla firm zakładanych przez osoby do 25 roku życia. Od kilku lat w naszym kraju funkcjonują projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tzw. Działania 6,2, których rolą jest wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekty te realizowane są przez instytucje zewnętrzne ( firmy, stowarzyszenia, agencje) wyłaniane w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Zasady uczestnictwa i przyznawania środków w poszczególnych projektach regulują umowy zawierane pomiędzy pomiędzy WUP-ami a podmiotami realizującymi projekty w terenie.Zasady te są bardzo podobne do siebie w każdym z projektów z Działania 6,2. Można założyć firmę działającą w dowolnej branży z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i transportu drogowego towarów. Osoby zakładające działalność uzyskują wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz finansowe w formie dotacji na start i wsparcia pomostowego. W ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego uczestnicy uzyskują wiedzę niezbędną do prowadzeniu firmy. Dotacja na start jest przeznaczana na zakupy inwestycyjne w nowopowstałej firmie. Po założeniu firmy kwota dotacji jest przelewana na konto. W przeciągu czasu określonego w regulaminie projektu dotacja ma być wydana i rozliczona. Za pieniądze te można na przykład zakupić wyposażenie, przystosować pomieszczenia do prowadzenia działalności, zrobić konieczne remonty, zakupić środki trwałe ( np. samochód, maszyny, sprzęt) oraz środki obrotowe ( np. towar do sklepu). Dotacja może też być przeznaczona na utworzenie strony internetowej i promocję. Wsparcie pomostowe ma za zadanie pomoc w pierwszym okresie prowadzenia firmy. Nowo powstała firma przeznacza je na bieżące wydatki i opłaty ( ZUS, paliwo, towar, telefony etc.). Podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości ok. 800 zł przyznawane jest na okres 6 miesięcy wszystkim firmom założonym w ramach projektów. Projekty najczęściej przewidują jeszcze tzw. przedłużone wsparcie pomostowe na kolejne pół roku dla firm znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Osoby podpisujące umowy o wsparcie finansowe działalności gospodarczej w projektach 6,2 zobowiązują się do prowadzenia firmy przez okres minimum 1 roku. Ważne jest by pamiętać o prawie do tzw. małego ZUS-u dla nowych firm, z którego można korzystać przez 2 lata. Dotacje są najczęściej przyznawane osobom w wieku do 25 lat, chociaż Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego MARR jest w trakcie realizacji projektu Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą REGION, w którym takie ograniczenie nie istnieje. Na rynku dostępne są także innego rodzaju dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla wszystkich grup wiekowych przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Są one jednak znacznie niższe a ich uzyskanie wymaga poręczycieli. Dodatkowym minusem jest brak wsparcia pomostowego i dwuletni minimalny okres prowadzenia firmy. W kończącym się właśnie projekcie „Własna firma moja droga do integracji zawodowej” realizowanym w Tarnowie przez Business – School powstało 46 firm na terenie 5 małopolskich powiatów. Są to między innymi zakład krawiecki, gabinet rehabilitacji, sklepy stacjonarne i internetowe, firmy remontowe i budowlane, pracownia cukiernicza, salon kosmetyczny, zakłady elektroinstalacyjne i wod – kan. Pani Joanna - 24 latka z Trzciany rozpoczęła produkcję domowych pierogów, 25 letni pan Kamil z powiatu dąbrowskiego stał się właścicielem zakładu blacharskiego a pani Justyna - 24 letnia pielęgniarka z Tarnowa uruchomiła firmę zajmującą się usługami opiekuńczymi nad osobami starszymi. Wszystkie te przykłady są dowodem na to, że na bazie swojego pomysłu i umiejętności można z sukcesem zbudować firmę od podstaw. To co zawsze ma największe znaczenie to uczciwość, solidność, rzetelność usług, dobry kontakt z klientem. Firmy te nie tylko przetrwały pierwszy rok, ale ilość klientów i zleceń pozwala im planować rozwój i z optymizmem patrzyć w przyszłość. Dla wszystkich, którzy mają pomysł na firmę projekty 6,2 są doskonałą szansą na start. Obecnie w Tarnowie trwa rekrutacja do projektu DOBRE PERSPEKTYWY, w którym udział weźmie 40 osób z których 35 założy firmy i otrzyma dotację. Biuro projektu znajduje się w Tarnowie przy Rynku 22 ( Hybryda- I piętro). Projekt dla mieszkańców Tarnowa oraz powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. Uczestnikami mogą być osoby w wieku do 25 roku życia, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (w tym także studenci). W ramach wsparcia szkoleniowo - doradczego uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, finansów, prawa pracy, marketingu i reklamy, tworzenia biznesplanu etc. Wszystkie szkolenia odbywać się będą w Tarnowie, Rynek 22. Wsparcie finansowe to dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 tys. zł oraz wparcie pomostowe w wysokości miesięcznej do 800 zł, wypłacane przez 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Z udziału w projekcie będą wyłączone osoby, które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej(CEIDG), były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Szczegóły pod numerem telefonu 883 331 438. Wszelkie informacje o projekcie, regulaminy oraz komplet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania, dostępne są na stronie internetowej: www.dobreperspektywy.consultor.pl Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do biura projektu. Rekrutacja rozpoczęła się 2 stycznia 2014r.. Dokładne terminy znajdują się na stronie internetowej. Przyjmowanie dokumentów w godzinach 8.30 - 15.30. Biuro Projektu DOBRE PERSPEKTYWY Tarnów, Rynek 22 ( Hybryda - I piętro). Tel. 883 331 438 e-mail: r.wajdowicz@consultor.pl
Komentarze...