Rak wcześnie wykryty może być całkowicie wyleczony (FOTO)
access_time 2013-12-18 11:42:35
Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie realizuje program "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce".
- To ważny krok w walce z rakiem - tak o Małopolskim Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013 mówił wicemarszałek Wojciech Kozak. Jego bilans przedstawił podczas organizowanej w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie konferencji podsumowującej edukacyjny program profilaktyczny pn. "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce" w roku 2013. Tutaj też przy okazji otworzył nowy oddział urologii. Podczas konferencji wicemarszałek Wojciech Kozak przedstawił sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Małopolskiego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2010-2013. Przypomniał, że celem tego projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa poprzez zwiększenie dostępności do profilaktyki, wczesnej diagnostyki i kompleksowego leczenia chorób nowotworowych. - Możemy być zadowoleni z tego, że zrobiliśmy ważny krok do przodu w zakresie wdrażania programu zwalczania chorób nowotworowych – podkreślił wicemarszałek Kozak. Program "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce" realizowany jest w Małopolsce od 2012 roku. Dotychczas Samorząd Województwa przeznaczył na jego realizację środki w całkowitej wysokości 165 000 zł. W 2012 roku przeprowadzono pilotaż programu, natomiast w 2013:
  • przygotowano edukacyjną kampanię medialną na terenie województwa małopolskiego za pośrednictwem telewizji (1 spot i 5 tematycznych audycji telewizyjnych), radia (1 spot i 5 edukacyjnych audycji telewizyjnych), prasy(1 spot oraz 3 artykuły edukacyjne) i internetu. Zobacz szczegóły.
  • do aktywnego uczestnictwa w interaktywnych edukacyjnych szkoleniach z udziałem lekarzy onkologów włączono osoby powyżej 20 r. ż. – zorganizowano sześć szkoleń w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu i Tarnowie dla grupy ponad 500 osób. Program oprócz części teoretycznej przewidywał również praktyczną naukę samokontroli piersi na zakupionych fantomach. Ponadto Szpital w Tarnowie w grudniu 2013 roku zorganizował w Krakowie szkolenie dla grupy 60 pracowników UMWM.
  • przygotowano broszury edukacyjne oraz plakaty informacyjne, a także prowadzono Onkologiczny Telefonu Zaufania, gdzie porady dla osób zainteresowanych udzielane były przez lekarza onkologa. Uczestnicy konferencji mieli też okazje wysłuchać wykładów m.in.: prof. dr hab. med. Leszka Kołodziejskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii onkologicznej (pt.:„Leczyć czy edukować. Edukować czy leczyć?), Urszuli Blicharz, dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie (pt. „Edukacja dzieci i młodzieży. Europejski Kodeks Walki z Rakiem”) oraz Anny Czech, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie (na temat edukacji dorosłych i informacji o realizacji ww. onkologicznego programu zdrowotnego w 2013 roku). Po zakończeniu konferencji na terenie szpitala odbyło się uroczyste oddanie po przebudowie pomieszczeń Oddziału Urologii. Zadanie polegało na kompleksowym dostosowaniu Oddziału Urologii do obowiązujących przepisów oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wicemarszałek Wojciech Kozak dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi oraz pogratulował dyrektor Annie Czech kolejnej udanej inwestycji. Przebudowano ogółem 535,76 m2 powierzchni. Całkowity koszt inwestycji to 1,2 mln zł, z czego środki z budżetu województwa - 570 000 zł, środki własne szpitala - 714 435 zł. Zobacz także:
  • Jeszcze lepsze warunki dla pacjentów św. Łukasza
  • Komentarze...