Prace na ul. Spokojnej ruszyły pełną parą (FOTO)
access_time 2013-07-18 13:57:44
Jedna z najważniejszych ulic w Tarnowie jest rozbudowywana o drugą jezdnię. Prace prowadzone przez firmę Skanska kosztować będą ok 8 mln zł. Pieniądze w całości pochodzą z budżetu miasta.
Inwestycja rozpoczęła się pod koniec zeszłego roku. - Pracę idą zgodnie z harmonogramem. Rozbudowa powinna się zakończyć do końca października bieżącego roku - mówi Rafał Nakielny, kierownik Biura Realizacji Inwestycji. Rozbudowany zostanie fragment ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do skrzyżowania z ul. Krzyską. Obok istniejącej drogi wybudowana zostanie druga jezdnia, a następnie przebudowana ta, po której aktualnie jeżdżą kierowcy. Po zakończeniu rozbudowy ulica Spokojna będzie miała dwie jezdnie o szerokości 7 m każda. Między jezdniami zostanie wybudowana wyspa dzielącą. W ramach inwestycji konieczne jest też przebudowanie istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz budowa kanalizacji opadowej i oświetlenia ulicznego. Powstaną także nowe chodniki, ciąg pieszo rowerowy i zatoka autobusowa. Inwestycja obejmuje ponadto rozbudowę skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Nowodąbrowską do nowego przekroju poszerzonej drogi. Rozbudowa ta ma na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa w tym miejscu. Remont wiąże się z niewielkimi utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Podczas budowy nowej jezdni obok już istniejącej, ruch ul. Spokojną odbywa się tak jak dotychczas. Dopiero po zakończeniu prac przy nowej jezdni ul. Spokojnej i przełożeniu na nią ruchu pojazdów, rozpocznie się przebudowa jezdni istniejącej. Przez cały czas trwania budowy mieszkańcy ul. Spokojnej mają zapewniony dojazd do swoich posesji. Foto: Jeremiasz Filip Poprzednie informacje:
  • Zmiany na Spokojnej
  • Komentarze...