Terroryści zaatakowali. Pożar zakładów dystrybucji paliw (FOTO)
access_time 2013-06-25 18:45:41
Spokojnie, to tylko ćwiczenia dowódczo-sztabowe, współorganizowane przez Państwową Straż Pożarną i Komendę Miejską Policji w Tarnowie. Scenariusz ćwiczeń zrealizowany został we wtorek, 25 czerwca, na terenie zakładów zajmujących się dystrybucją paliw w Woli Rzędzińskiej.
Terroryści zaatakowali w Woli Rzędzińskiej Grupa terrorystów detonuje ładunek na terenie Operatora Logistycznego Paliw Płynnych w Woli Rzędzińskiej. Eksploduje jeden z dużych zbiorników. Płonie benzyna wewnątrz zbiornika. Uszkodzony jest dach pływający zbiornika, ogień osiąga wysokość do 15 m, wiatr słaby południowy. Zagrożone promieniowaniem cieplnym są dwa sąsiednie zbiorniki z olejem napędowym i benzyną. Na miejscu pojawiają się powiadomione o zdarzeniu policja i straż pożarna. Jednostki gaśnicze prowadzą akcję, policja zabezpiecza obiekt, teren i drogi dojazdowe dla służb ratowniczych. Zapada decyzja o jak najszybszym usunięciu składowanych w ogromnych ilościach łatwopalnych materiałów z terenu objętym żywiołem. Aby zminimalizować ryzyko kolejnego wybuchu, cysterna wypełniona po brzegi paliwem próbuje opuścić teren zakładu, dochodzi jednak do drugiego ataku terrorystycznego. Terroryści przy wykorzystaniu samochodu ciężarowego doprowadzają do zderzenia z ewakuowanym pojazdem przewożącym 18 metrów sześciennych benzyny i oleju napędowego. W wyniku zderzenia dochodzi do uszkodzenia płaszcza zbiornika autocysterny i uszkodzenia zaworów spustowych w pojeździe. Następuje wyciek paliwa z równoczesnym utworzeniem strefy zagrożenia wybuchem. Do akcji wkraczają policyjne siły. Za dwoma przestępcami uciekającymi samochodem rusza pościg. Policja organizuje blokady drogowe. Za trzecim terrorystą uciekającym pieszo podążają policyjne siły z psem. To "tylko" ćwiczenia Ta katastrofalna wizja, to na szczęście scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych. Celem całego przedsięwzięcia było przygotowanie służb do neutralizowania sytuacji kryzysowych i sprawdzenie procedur zawartych w planach działania na wypadek zaistnienia takich sytuacji, doskonalenie umiejętności dowódców, kadry sztabu oraz policjantów w działaniu zespołowym, w zakresie planowania i prowadzenia akcji, a także sprawdzenie procedur współdziałania z podmiotami poza policyjnymi, w warunkach sytuacji kryzysowych. W ćwiczeniach oprócz policji udział wzięli także strażacy z JRG PSP Tarnów i innych wytypowanych jednostek z terenu naszego województwa i Podkarpacia. Na miejscu pojawiły się 34 pojazdy pożarnicze. Siłami na miejscu dowodził Jan Pytko, Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Centrum. Całością kierował podinsp. Mirosław Moryl, I zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie. Foto:
  • Norbert Ziemirski (fot. nr 1-37)
  • KMP Tarnów (fot. nr 38-47)
  • Komentarze...