1 lipca orzecznicy powrócą do Tarnowa
access_time 2013-06-24 15:13:40
Od 1 lipca rusza na nowo orzecznictwo lekarskie w Oddziale ZUS w Tarnowie. Oznacza to, że ubezpieczeni z terenu miasta Tarnowa i 4 powiatów – tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego na badanie do lekarza orzecznika będą wzywani do Oddziału ZUS w Tarnowie lub Inspektoratu w Bochni.
Od 1 lipca Oddział ZUS w Tarnowie przystępuje do realizacji w pełnym zakresie zadań związanych z orzecznictwem lekarskim – od tego dnia tarnowski ZUS wznawia na nowo działalność w zakresie orzekania dla celów ustalania uprawnień do świadczeń rentowych, rehabilitacji leczniczej oraz prewencji rentowej, a także kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Mieszkańcy miasta Tarnowa i powiatów - tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego i brzeskiego ubiegający się w ZUS o świadczenie, a także ubezpieczeni starający się o świadczenie podlegające koordynacji wspólnotowej, które obsługuje tarnowska jednostka ZUS, będą wzywani na badanie do lekarza orzecznika do siedziby Oddziału ZUS w Tarnowie. W Inspektoracie ZUS w Bochni będą wykonywane badania orzecznicze związane z kontrolą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania zwolnień lekarskich. Tarnowski ZUS będzie też właściwym do rozpatrywania wniosków lekarzy w sprawie wydania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Sprzeciwy ubezpieczonych i zarzuty wadliwości orzeczeń lekarzy orzeczników z terenu działania Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoratu ZUS w Bochni nadal rozpatrywane będą przez Komisje Lekarskie w ZUS w Krakowie. Oznacza to, że zostanie przywrócony stan organizacyjny orzecznictwa lekarskiego w ZUS w Tarnowie obowiązujący przed 1 września 2012 r. Przypomnijmy, od 1 września 2012 r. orzecznictwo lekarskie z terenu działania Oddziału w Tarnowie zostało przeniesione do Oddziału w Krakowie. Od marca 2013 r. mieszkańcy Tarnowa byli wzywani na badanie przez lekarza orzecznika do ZUS w Nowym Sączu, mieszkańcy powiatu bocheńskiego i brzeskiego do ZUS w Krakowie, natomiast powiatu dąbrowskiego do ZUS w Rzeszowie. Zobacz także: Tarnowski ZUS bez orzeczników. Renciści będą badani w Nowym Sączu
Komentarze...