W czwartek i piątek nie zaparkujesz w centrum Tarnowa
access_time 2012-11-05 15:01:47
Dwudniowe spotkanie na temat bezpieczeństwa chemicznego na świecie spowoduje zmiany w organizacji ruchu na ulicach w pobliżu budynku teatru. Ogólnodostępne miejsca parkingowe zostaną wyłączone z użytku. Zmiany będą dotyczyć także komunikacji miejskiej.
Od czwartku na czas trwania konferencji (8 i 9 listopada 2012 r.) "The International meeting on chemical safety and security", wyłączone z ogólnodostępnego parkowania zostaną miejsca postojowe przy ulicach:
  • Piłsudskiego (odcinek od Placu Ofiar Katynia do Al. Solidarności)
  • Legionów
  • Krakowskiej przed hotelem "Bristol"
  • odcinku od ul. Asnyka do Mickiewicza
  • w zatoce przystankowej przy ul. Mickiewicza Miejsca te zarezerwowane będą dla uczestników spotkania. W trakcie Konferencji zaprezentowane zostanie Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie, które będzie platformą współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń i kształcenia w bezpieczeństwie chemicznym i utylizacji niebezpiecznych substancji i odpadów. Ponadto na czas trwania wydarzenia, przewoźnicy prywatni oraz autobusy miejskie odjeżdżające z przystanku autobusowego sprzed budynku teatru (Mickiewicza–Teatr), odjeżdżać będą z przystanku Mickiewicza-Poczta.
  • Komentarze...