Co ze służbą zdrowia? Ciąg dalszy konsultacji społecznych
access_time 2012-08-23 09:12:35
Konsultacje społeczne w sprawie komercjalizacji placówek medycznych w Tarnowie, dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, nie mają wakacji. Rusza druga tura rozmów i spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi.
Przypomnijmy, konsultacje społeczne rozpoczęły się w czerwcu, dotyczyły dyskusji na temat potrzeb i możliwości przekształceń w spółki prawa handlowego Mościckiego Centrum Medycznego, Zespołu Przychodni Specjalistycznych i Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. Do rozmów i wymiany poglądów zaproszeni zostali tarnowscy radni, związki zawodowe, przedstawiciele samorządów zawodowych oraz lokalne media. W Centrum Spraw Społecznych UMT przez tydzień zarówno w godzinach pracy urzędu jak również poza nimi mieszkańcy Tarnowa mieli możliwość wyrażenia własnych opinii na temat planowanych przekształceń. Od połowy czerwca na stronie internetowej UMT funkcjonuje ankieta „jaka służba zdrowia - wyraź swoją opinię” gdzie anonimowo mieszkańcy mogą odpowiedzieć na postawione pytania. Do połowy sierpnia przesłanych zostało ponad 90 ankiet. Ankiety można wypełniać jeszcze do końca września. W połowie lipca na zaproszenie przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej dr Tadeusza Zycha w spotkaniu poświęconemu proponowanym przekształceniom uczestniczył prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Warto wiedzieć: 1. Ze statystyk wynika, że już ponad 50% gospodarstw domowych ponosi dodatkowe wydatki na prywatną opiekę zdrowotną 2. W czasie jednego kwartału największa cześć budżetu domowego pochłaniają konsultacje i badania (550 zł.) oraz leki (375 zł.) 3. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS w lutym br. niezadowolenie z funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce deklaruje prawie cztery piąte ankietowanych (78 proc.), a satysfakcję - tylko jedna piąta (19 proc.). Większość (73 proc.) nie dostrzega problemów z dostępnością świadczeń lekarzy pierwszego kontaktu 4. Jak wynika z danych resortu zdrowia zobowiązania wymagalne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce wynosiły w ostatnim kwartale 2011 r. ponad 2,3 mld zł. W pierwszym kwartale 2012 r. kwota zobowiązań wymagalnych wzrosła do prawie 2,5 mld zł. 5. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dane z których wynika, że od początku 1999 r. do 30 września 2010 r. procesem przekształceń objęto 374 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 105 szpitali i 269 zakładów lecznictwa ambulatoryjnego. Zobacz także: Nie chcą komercjalizacji w służbie zdrowia
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A