Zmiany w organizacji ruchu na ul. Krzyskiej
access_time 2012-05-17 15:53:24
W poniedziałek 21 maja na ulicy Krzyskiej nastąpi przełożenie ruchu i skierowanie go na docelową drogę prowadzącą poprzez wybudowany wiadukt drogowy. Jest to stała organizacja ruchu, która obowiązywała będzie także po zakończeniu budowy autostrady.
Za wprowadzenie zmiany odpowiada wykonawca robót DRAGADOS S.A. Biuro Budowy Autostrady A4 Wierzchosławice - Krzyż. W najbliższym czasie planowane jest również wprowadzenie kolejnego etapu oznakowania robót dla budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mościckiego i Czystej realizowanych w ramach zadania "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 973 z drogą powiatową nr 1355K oraz budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie". Nastąpi dalsze zwężenie ulicy Mościckiego i przeniesienie ruchu na jedną jezdnię po stronie północnej, na której wyznaczone zostaną dwa kierunki ruchu. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na zastosowane oznakowanie, a w szczególności zmniejszenie prędkości, ponieważ w ostatnim czasie doszło w tym miejscu do kilku zdarzeń drogowych, w których prędkość pojazdów jadących w ciągu ulicy Mościckiego miała duże znaczenie. Info: Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...