Miasto z pomocą dla Romów
access_time 2012-07-27 11:48:18
Ponad 60 tys. zł trafi w tym roku do tarnowskich Romów. Środki te przeznaczane są na edukację oraz integrację dzieci i młodzieży w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" koordynowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Najważniejsze problemy społeczności romskiej wiążą się z jej niskim poziomem wykształcenia i małą aktywnością na rzecz zmiany własnej sytuacji życiowej. - Dlatego priorytetem jest edukacja i integracja najmłodszych. Cel ten rozumieją już stowarzyszenia romskie działające w naszym mieście i coraz chętniej współdziałają z samorządem w tym zakresie - mówi Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta. Jednym z głównych założeń programu jest zwiększenie liczby dzieci romskich uczęszczających do przedszkola oraz ich integracja z pozostałymi przedszkolakami. - W ramach otrzymanych dotacji płacimy nie tylko za udział dzieci w zajęciach przedszkolnych, ale także za ich całodzienne wyżywienie i ubezpieczenie. Zapewniamy także wyprawkę oraz zakup podręczników, przyborów szkolnych i pomocy naukowych - mówi Magdalena Osiak, dyrektor Centrum Spraw Społecznych UMT. Program będzie kontynuowany w 2013 roku. O środki na jego realizację miasto już złożyło wnioski za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Komentarze...