Transport dla osób niepełnosprawnych
access_time 2012-07-03 11:36:24
Zmieniły się zasady korzystania przez osoby niepełnosprawne z usług przewozowych wykonywanych samochodem stanowiącym własność Gminy Miasta Tarnowa.
Przewozy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. W  soboty, niedziele i dni świąteczne przewozy nie będą realizowane. Osoby poruszające się na stałe na wózkach inwalidzkich muszą posiadać orzeczenie:
  • 05 – R upośledzenia narządu ruchu
  • 06 – E epilepsja
  • 07 – S choroby układu oddechowego i krążenia
  • 10 – N choroby neurologiczne
  • lub inne orzeczenie potwierdzające taką potrzebę. Część stała opłaty za korzystanie z samochodu (tzw. startowe) wynosi 2,50 zł, a opłata za każdy rozpoczęty kilometr jazdy z pasażerem wynosi 0,50 zł. Gmina Miasta Tarnowa do każdego kilometra z pasażerem dopłacać będzie kwotę 8,09 zł brutto. Wyznaczony został limit tygodniowy wynikający z ilości dni roboczych w danym tygodniu pomnożonych przez 24 km dziennie, w związku z czym przewidywany zakres przewozów wyniesie do końca bieżącego roku 3.048 km z pasażerami na wózkach inwalidzkich, a kwota dopłat z tego tytułu z budżetu Gminy Miasta Tarnowa wyniesie 24.658,32 zł. Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) pasażera niepełnosprawnego od drzwi domu do pojazdu i odwrotnie, w granicach swoich możliwości fizycznych. Opiekuje się pasażerem, służy pomocą i radą. Numer telefonu, pod którym osoby niepełnosprawne poruszające się na stałe na wózkach inwalidzkich, mogą zamawiać przewozy to 191 91.
  • Komentarze...