Ułatwienia dla mieszkańców - świadczenia rodzinne i alimentacyjne w MOPS
access_time 2012-06-25 15:14:18
Od 1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przejmuje obowiązki Urzędu Miasta z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych.
W związku z tym już od 2 lipca, w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie funkcjonował nowy dział - Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych. Stanowiska świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych zostaną uruchomione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy Al. M. B. Fatimskiej 9, a także w Zespołach Pracy Socjalnej Ośrodka przy ul. Granicznej 8 A oraz przy ul. Goldhammera 3. Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne będą mogły wybrać dogodny dla siebie punkt złożenia wniosków. PUNKTY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW: 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Al. M.B.Fatimskiej 9, 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Goldhammera 3, 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie ul. Graniczna 8 A. Wnioski o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny będą przyjmowane w godzinach pracy ośrodka tj.: poniedziałek – od godz. 8.00 do godz. 16.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. Wnioski o przyznane dodatku mieszkaniowego należy składać w godzinach przyjęć Klientów Ośrodka tj.: poniedziałek - od godz. 8:00 do godz. 10:00 oraz od godz. 14:00 do godz. 16:00, wtorek - od godz. 12:00 do godz. 15:00, środa - od godz. 8:00 do godz. 11:00, czwartek - od godz. 12:00 do godz. 15:00, piątek - od godz. 8:00 do godz. 11:00. W związku z reorganizacją Ośrodka od 1 lipca pracownicy socjalni Zespołów Pracy Socjalnej dla Rejonów I i III, zostali przeniesieni do budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3. Mieszkańcy wymienionych rejonów mogą składać wnioski o pomoc przy ul. Golhammera 3 lub w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Al. M. B. Fatimskiej 9. Godziny pracy Ośrodka pozostają bez zmian.
Komentarze...