Jaka służba zdrowia w Tarnowie? Konsultacje społeczne w sprawie przekształceń
access_time 2012-06-22 14:58:42
Burza wokół tarnowskich placówek medycznych. Urząd Miasta chce skomercjalizować dwie przychodnie i jeden szpital. Placówki obok świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, będą mogły także świadczyć usługi prywatnie. Co to oznacza?
Miasto chce przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika, Zespołu Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckiego Centrum Medycznego w spółki kapitałowe, których jedynym właścicielem będzie Gmina Miasta Tarnowa. Oznaczać to będzie, że Miasto obejmie wszystkie udziały w tych spółkach. Przyjęto, że komercjalizacji w pierwszej kolejności podlegać będą zakłady prowadzące lecznictwo ambulatoryjne, to jest Zespół Przychodni Specjalistycznych oraz Mościckie Centrum Medyczne, w przypadku których efekt przekształcenia winien być osiągnięty najdalej na koniec I kwartału 2013 roku. W 2014 roku w formule spółki kapitałowej powinien również funkcjonować Specjalistyczny Szpital im.Szczeklika. Negatywnie na temat planów magistratu wypowiedzieli się już radni Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem takie zmiany będą ze szkodą dla pacjentów. Oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawił klub radnych SLD. Radni Lewicy także krytykują takie zamiary. W oświadczeniu piszą, że przekształcenie placówek spowoduje utrudnienia dla pacjentów głownie tych gorzej sytuowanych, wzrost kosztów funkcjonowania poprzez mnożenie etatów kierowniczych oraz liczne rady nadzorcze, a także konieczności odprowadzenia przez te podmioty podatku dochodowego od osób prywatnych. W Tarnowie rozpoczął się cykl konsultacji społecznych w tej sprawie. Dotyczą one: radnych z komisji merytorycznych, mediów, związków zawodowych, rad społecznych objętych programem zmian oraz samorządów branżowych. Swoją opinię mogą wyrażać także mieszkańcy. Zaplanowano m.in. konsultacje społeczne dla zainteresowanych mieszkańców w dniach 20, 22, 25 i 26 czerwca w godzinach od 16.00 do 18.00 w Urzędzie Miasta przy ulicy Goldhammera 3, w pokoju 311 na trzecim piętrze. Istnieje również możliwość przeprowadzenia konsultacji na parterze budynku po uprzednim zgłoszeniu na portierni. Można również zabrać głos za pośrednictwem Internetu, wypełniając ankietę (pobierz ankietę). Wypełnione ankiety można wysłać na adres m.gawlik@umt.tarnow.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum Spraw Społecznych UMT (ul. Goldhammera 3, pok. 311). Info: Polskie Radio Kraków, Urząd Miasta Tarnowa
Komentarze...