Duże pieniądze na kulturę
access_time 2012-06-12 16:18:15
Tarnowska kultura skuteczna w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty i przedsięwzięcia kulturalne. Tarnowski Teatr zrealizuje projekt "Tarnów stolicą komedii", a Galeria Miejska BWA aż trzy wydarzenia.
"Tarnów stolicą komedii" to m.in. przegląd spektakli komediowych teatrów nieinstytucjonalnych, przegląd spektakli komediowych grup studenckich, spektakle promujące Ogólnopolski Festiwal Komedii "Talia" na terenach mniejszych miejscowości oraz sam festiwal, na którym zostanie zaprezentowany wybrany w trakcie przeglądu jeden spektakl teatru nieinstytucjonalnego i jeden spektakl grupy studenckiej. Nie zabraknie oczywiście spektakli teatrów zawodowych. - Celów, które chcemy osiągnąć jest kilka. To przede wszystkim wsparcie twórczości teatrów nieinstytucjonalnych, promocja miasta i Małopolski jako stolicy komedii, a także popularyzacja teatru jako sposobu spędzania wolnego czasu. Całe przedsięwzięcie kosztować będzie ponad dwa mln zł. Dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi prawie milion zł - mówi Dorota Skrzyniarz, zastępca prezydenta. Najważniejszym wydarzeniem zainaugurowanym w bieżącym roku przez Galerię Miejską będzie projekt "Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Cykl wystaw sztuki współczesnej artystów międzynarodowych odnoszący się do dziedzictwa kultury Małopolski". Składać na niego będą się zaplanowane na lata 2012-2014, cztery wystawy i działania towarzyszące inaugurujące działalność galerii w jej nowej siedzibie. Koszt tego projektu to ponad 700 tys. zł, z czego prawie 370 tys. pochodzi Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostałe dwa wydarzenia organizowane przez BWA przy pomocy środków zewnętrznych, w tym przypadku przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to "Zapnij płaszcz. O tym, jak dworzec organizuje doświadczenie"(20 tys. zł dofinansowania) oraz "Sen jest drugim życiem" (70 tys. zł dofinansowania). Pierwsze z nich przeznaczone jest dla tarnowskich licealistów, a dotyczy subkultur i ich wpływu na kształtowanie kultury wysokiej. Jak wskazuje tytuł, został bezpośrednio zainspirowany tymczasową lokalizacją BWA - Dworcem PKP oraz zjawiskiem trainspotting znanym z głośnego filmu Dany’ego Bowle’a. Projekt będzie realizowany w drugiej połowie roku. Drugie z kolei to wystawa, która będzie częścią składową 9. Festiwalu Sztuki ArtFest im. Bogusława Wojtowicza. Zgodnie z założeniami festiwalu zakłada ona interdyscyplinarność - połączenie sztuk wizualnych z literaturą, teatrem i muzyką. Jej motywem przewodnim będą podróże pociągiem i sny – całość zainspirowana jest niecodzienną siedzibą BWA na czynnym dworcu PKP. Będzie to również okazja do zaproszenia do Tarnowa znakomitych artystów – z współautorką koncepcji wystawy Jadwigą Sawicką na czele.
Komentarze...